Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Staršie články » 2020 » Dôležité informácie o koronavíruse » Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.

Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.

Postupy v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia na úradoch práce) sú k dispozícii na stiahnutie: