Odvoz komunálneho odpadu

Termíny odvozu komunálneho odpadu v obci Turecká v roku 2020

Január

13.1.2020

27.1.2020

-

Február

10.2.2020

24.2.2020

-

Marec

9.3.2020

23.3.2020

-

Apríl

6.4.2020

20.4.2020

-

Máj

4.5.2020

18.5.2020

-

Jún

1.6.2020

15.6.2020

29.6.2020

Júl

13.7.2020

27.7.2020

-

August

10.8.2020

24.8.2020

-

September

7.9.2020

21.9.2020

-

Október

5.10.2020

19.10.2020

-

November

2.11.2020

16.11.2020

30.11.2020

December

14.12.2020

28.12.2020

-