Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2023

Staršie články » 2023 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2023

Vážení obyvatelia a návštevníci obce Turecká, prajem Vám pokojné novoročné popoludnie.

Novoročný kalendár nám ukázal svoju prvú stránku. Pred niekoľkými hodinami sme privítali rok 2023. A práve dnes si pripomíname jednu dôležitú udalosť. Samostatná Slovenská republika začala písať svoju novodobú históriu 1.1.1993. Od tých čias ubehlo už 30 rokov vzniku Slovenskej republiky, v ktorej žijeme. Sme hrdí Slováci, že Slovensko je našim domovom. Tak, ako je našim domovom NAŠA Turecká.

Čas je neúprosný a bezprostredne po uplynutí predchádzajúceho roku hodnotíme, čo sa za posledný rok stalo, čo sa nám podarilo v našej Tureckej urobiť a kto najviac podal pomocnú ruku, keď to bolo potrebné.

Začíname nový rok a ako to už na začiatku roka býva, dávame si nové predsavzatia. Meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život. Nevieme, čo nás v tejto ťažkej dobe čaká. Chcel by som Vás povzbudiť. Snažme sa byť lepšími a jeden k druhému tolerantnejšími, lebo len tak môže byť nový rok 2023 lepší. Vzájomná tolerancia, rešpekt názorov a poriadok vo všetkých oblastiach života je mojim krédom v tohto roku

Spomeniem príbeh malého chlapca, ktorý sa pred sviatkami opýtal svojej mamičky, čo by si ona najviac priala na Vianoce. Odpovedala, že zdravie, aby nikto na budúci rok nikomu nechýbal, aby stolička pri štedrovečernom stole neostala prázdna. Chlapček nechápavo krútil hlavou, ale neskôr si uvedomil, že keby jeho mamička ochorela a nebodaj by ju stratil, jeho život by prestal mať zmysel. Preto po čase uznal, že si mamička želala to najdôležitejšie v živote a to zdravie.

Zdravie každého z nás je jeden z veľmi dôležitých aspektov života. Preto prikladám dôraz o starostlivosť a zdravie svojich najbližších, aby sme sa mohli pri oslavách jubilantov našej obce stretávať v čo najväčšom počte. Aby ani jedna stolička v žiadnej rodine pri stole neostala prázdna.

Teraz sa poohliadneme v spomienkach na minulý rok 2022.

Začiatok roku nám počasie neprialo, aj keď napadlo trochu snehu, prišlo oteplenie a dážď.

Starosta obce zabezpečil všetky potrebné stanoviská a vyjadrenia kompetentných inštitúcií k projektu dopravy a parkovania v obci. 16.12.2021 sme mohli začať s prevádzkovaním obecného parkoviska a jeho spoplatnení parkovacím automatom. Vytvorili sme si tak ďalšiu možnosť z vlastných zdrojov príjmu pre nás všetkých. Táto náročná aktivita postupne prináša príjem do rozpočtu obce na výdavky spojené so zimnou aj letnou údržbou obecných ciest a spomínaného parkoviska.

Zimnú údržbu ciest nám zabezpečoval obecným HONOM strojník Milan Makovník st. a traktor z obce Motyčky so strojníkmi Ivanom Arvayom a Ivanom Bullom, ktorí zabezpečovali zimnú údržbu cesty na Salášky. Patrí im za to poďakovanie.

Tradičné Krňačkové preteky ani Halušky FEST Turecká sa ani v roku 2022 neuskutočnili z dôvodu obmedzení, ktoré doznievali na nás všetkých a negatívne ovplyvňovali spoločenský život.

Vo februári sme sa svojpomocne pustili do potrebnej rekonštrukcie kuchyne v kultúrnom dome. Iniciatívu mal starosta obce spolu s aktivačnými pracovníkmi Ľubom Funiakom a Braňom Čillíkom. Vybúrali sme podlahu v kuchyni aj na chodbe a vynosili sme suť vonku do kontajnéru. Obidvaja pomáhali pri mnohých ďalších prácach. Na stavebné práce sa chytil Peter Čillík s partiou. Bolo potrebné dopojiť nové potrubie odpadov, vody, zabetónovať novú podlahu, izolácie, opraviť omietky stien, urobiť konštrukciu znížených stropov a tepelnej izolácie v kuchynke aj v chodbe. Následne vymenili aj vchodové dvere zo zadnej časti. Elektroinštaláciu sme mali hotovú už z predchádzajúceho obdobia, len sa dopojili nové svetelné zdroje a vypínače. Nové obklady a dlažby v týchto priestoroch realizoval podľa starostovho návrhu Miro Laurov. Bolo potrebné dopojiť vodu, odpady, umývací drez a umývadlo s čím nám pomohol Mišo Lovás. Sádrokartónové stropy a omietky robil Oldo Olejár zo Starých Hôr. Pomáhali aj ďalší z partie Petra Čillíka, za čo im touto cestou ďakujeme. Priestory kuchyne a chodby kultúrneho domu tak po mnohých rokoch dostali slušnú vysokú úroveň. Môžu sa využívať aj keď čiastočne obmedzene, v prospech všetkých obyvateľov obce ako aj pre tých, ktorí majú záujem o prenájom priestorov a využitie nášho kultúrneho domu.
Následne po ukončení prác sa uskutočnila brigáda na čistení a upratovaní kultúrneho domu. Brigády sa zúčastnili Janovcová Jozefína, Chladná Mária, Čillíková Margita, Turčanová Eva, Sásik Zdenko, Sásiková Števka, Sásik Ľubomír st., Kincelová Ĺubica, Nestlerová Zdenka, Čillík Braňo, Makovníková Elenka a starosta obce.

Následne potom sa v kultúrnom dome uskutočnilo niekoľko osláv a podujatí či stretnutí a slúži všetkým obyvateľom obce.
Starosta obce postupne zabezpečoval v rámci obmedzených finančných možností vybavenie priestoru kuchyne nerezovým kuchynskými stolmi a regálom na taniere. Chýba nám stále vybavenie - srdce kuchyne - sporák, umývačka riadu a odsávanie digestorom. Je potrebné dokončenie sociálneho zariadenia pre personál. Na tieto ako aj iné aktivity nám už nepostačovali finančné prostriedky.

Čistenie cesty od zimného posypu je našou každoročnou aktivitou. Týmto ďakujem obyvateľom obce, ktorí čistili cestu od posypu. Posyp je potrebný na posýpanie vedľajších komunikácií v zimnom období, ktoré je k dispozícií na skládke v Hornej Tureckej každému v prípade potreby. Úprava prírodných zdrojov vody je jedna z veľmi dôležitých aktivít ľudí, ktorým záleží na spoločných hodnotách. Jednu z ďalších takýchto úprav zrealizovali PRAMEŇ TEPLICA poniže Doliny blízko hlavnej cesty Malej Tureckej rodina Zdenka Sásika, Števka Sásiková, Ľubomír Sásik st. a Ivo Jasenský. Ďakujeme Vám.
Parkovisko, ktoré slúži na parkovanie aut pre turistov a návštevníkov obce, starosta obce skrášlil vytvorením dopravného ostrovčeka s hrantíkmi s drevinami a kvetmi, obsypané štrkom a dekoračnou štiepkou, ktoré vhodne dotvorili toto prostredie. Priestor tak dostal nový krajší vzhľad v súlade s prírodným prostredím okolia parkoviska.

O ubytovanie na obecnej chate bol stále záujem. Problém však je, že technický stav drevených konštrukcií bol už v nevhodnom stave, napadnutý hnilobou aj škodcami. Nebolo už možné viac prenajímať chatu z hygienických a technických dôvodov. Do opravy chaty je potrebné investovať – je potrebná oprava vstupných priestorov podlahy, chodby, kuchynky a sociálneho zariadenia. Aj napriek tomu, že chata vykazovala za predchádzajúce roku príjmy, oprava je náročná na investície a finančné prostriedky máme veľmi obmedzené. O chatu sa staral starosta obce a Jozefína Janovcová bez nároku na odmenu. Ďakujeme.

V júni sa stretli dobrovoľní hasiči obcí Turecká, Staré Hory, Motyčky, Dolný Harmanec a Špania Dolina na spoločnom cvičení pri vodnej nádrži na Saláškach. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí sa cvičenia zúčastnili. Poďakovanie patrí aj členom DHZ obce za vykonané preventívne prehliadky na jeseň ako aj za účasť na cvičení na Lešti.

Zo získanej dotácie Ministerstva vnútra sme pokračovali realizáciou nového kúrenia v budove Hasičskej zbrojnice – Obecného úradu. Ide o zabezpečenie vykurovania v celej budove a temperovanie aj v priestore garáže hasičského vozidla IVECO Daily. Práce sa realizovali v mesiaci máj- jún 2022.
Opravu výtlkov Hornej Tureckej sme zvládli svojpomocne asfaltom. Pomáhali Ivo Jasenský, Braňo Čillík a Lubomír Sásik st. Ďakujeme Vám.
V júli 2022 sme sa stali po dlhodobej snahe starostu obce úspešnými uchádzačmi pridelenia prebytočného majetku štátu vozidla ŠKODA OKTAVIA zo štátnej inštitúcie. Auto aj napriek svojej životnosti je v dobrom technickom stave, v podstate bez ďalších investícií a slúži pre potreby obce na zabezpečenie samosprávnych funkcií. Starosta používal pre obec 15 rokov vlastné motorové vozidlo.

V auguste sme realizovali vodorovné dopravné značenie na parkovisku a zvislé značenie v niektorých častiach obce z dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja – Ďakujeme poslancom BBSK za podporu našich žiadostí. Sú mimoriadnym prínosom pre malé obce ako je tá naša. Veríme, že budeme úspešní aj v budúcnosti, aj keď v súčasnosti vieme, že finančné prostriedky na podporu dotácia z rozpočtu BBSK na rok 2023 nie sú schválené žiadne finančné prostriedky.

Počas prázdnin sme sa zúčastnili futbalového turnaja mužstiev na Motyčkách- Jergaloch, kde sme vybojovali pekné tretie miesto. Hráčov organizoval Braňo Čillík. Všetkým zúčastneným a organizátorom ďakujeme.

13. augusta sme organizovali futbalový turnaj u nás v Tureckej na marakane za kultúrnym domom. Organizačne pripravoval turnaj starosta obce Ivan Janovec spoločne s Braňom Čillíkom. Pomáhal nám aj Ľubomír Funiak. Turnaj dopadol na výbornú, Turecká obsadila piate miesto. Zvíťazilo družstvo penzionu St. Maria. Všetkým zúčastneným Družstvám a hráčom ďakujeme. Zvlášť ďakujeme za podporu Jurajovi Zrubcoovi z penzionu St. Mária zo Starých Hôr, starostovi obce Motyčky Marošovi Lackovi, poslankyni OZ Majky Janovcovej Homolovej, Janke Šicovej zo Vsetína, Saške Nestlerovej a všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a priebeh podujatia. O ihrisko sa staral starosta obce, kosenie a údržba Braňo Čillík a Ľubo Funiak.

Športové aktivity prázdnin a futbalu sme zaklincovali účasťou na letnom športovom dni v obci Dolný Harmanec dňa 27. augusta 2022. Futbalisti ktorí reprezentovali našu obec Turecká si vybojovali v turnaji zaslúžené druhé miesto. Ďakujeme Braňovi Čillíkovi za menežovanie hráčov a Števovi Vajsovi za brankárske výkony na všetkých turnajoch. A to nie sme žiadni trénovaní profesionáli...

Dlhoročná neúnavná aktivita starostu obce v žiadostiach na Lesy SR ŠP o realizáciu regulácie brehov vodného toku Ramžiná, kde voda podmýva pozemky sa v tomto roku stala úspešnou. Úsek od Obecného úradu popri vedľajšej obecnej ceste na Čillíky bol už dlhodobo predmetom žiadostí na realizáciu. Organizačnou zmenou pôsobnosti Lesov SR ŠP z Ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo životného prostredia sa proces skomplikoval a predlžil. Regulácia potoka v úseku dlhom takmer 100 metrov sa nakoniec úspešne podarilo začať v auguste 2022. Stavba bola dokončená v októbri. Týmto ďakujeme Lesom SR za schválenie projektu, financií a realizácie investície v Tureckej. Veríme, že sa nám ešte podarí v budúcnosti byť úspešní v našich žiadostiach. Všetko záleží od financií, ktoré Lesy SR žiaľ nemajú v dostatočnom objeme na reguláciu vodných tokov, ktoré majú v správe. Táto aktivita bola jednou z najdôležitejších úloh starostu obce v minulom roku.

V auguste sme pripravovali tak ako po každý rok - vatru SNP – 78. Výročie osláv. Na príprave a stavaní vatry sa zúčastnili Braňo Rýs, Ľubomír Sásik st., Martin Holbus, Zdenko Sásik, Braňo Čillík,Vlado Homola a starosta obce Ivan Janovec. Ďakujeme Vám.

Oslavy 78. výročia SNP sme si symbolicky pripomenuli pochodom k pamätníku SNP pri Kultúrnom dome a položením kytice padlým k pomníku. Príhovor pre účastníkov osláv mal starosta obce. Počasie nám vydržalo do večera, kedy po malom občerstvení pri zvonici Obecného úradu bolo zapálenie symbolickej vatry nad parkoviskom. Aktívne pri tomto podujatí pomáhali poslankyňa OZ Mária Janovcová Homolová, Janka Šicová zo Vsetína, starosta Maroš Lacko z Motyčiek s celou rodinou. Všetkým menovaným srdečne ďakujeme. Ďakujeme aj obyvateľom obce, ktorí uznávajú hodnoty a históriu SNP a svojou účasťou prispievajú k udržaniu týchto dôležitých sviatkov v bojoch za našu slobodu v II. svetovej vojne proti fašizmu.

30. augusta sme realizovali opilovanie konárov na Bobotách z plošiny. Popri tom sme vymenili aj tri nové led svietidlá verejného osvetlenia, ktoré neboli funkčné viac ako 20 rokov.

Využili sme možnosť auto plošiny hlavne na inštaláciu nového kábla z verejného osvetlenia na pripojenie merača rýchlosti pri vstupe do dediny.

Stav verejného osvetlenia sme zlepšili aj v Hornej Tureckej výmenou troch svetiel za nové úsporné led svetlá na vedľajšej uličke k Vilovi Čunderlíkovi. S nastavením osvetlenia v hlavnom rozvádzači nám pomáha Jožko Strmeň. Patrí mu za to poďakovanie.

Kosenie verejných priestranstiev bolo potrebné robiť priebežne podľa potreby. Pri týchto prácach pomáhali starostovi viacerí obyvatelia obce, ktorí pokosili aj priestranstvo pred svojim domom. Týmto Vám všetkým ďakujem, zvlášť Ivovi Jasenskému, ktorý kosil horný koniec dediny.

V našej žiadosti na Nadáciu ALIANZ o finančný príspevok na merač rýchlosti sme boli úspešní. Preto sme mohli so spolufinancovaním obce pristúpiť k výberu dodávateľa radaru,následne objednávky a montáže zariadenia v zmysle schváleného projektu dopravy a parkovania v obci. Tým sme zabezpečili zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v dedine a dodržiavanie rýchlosti ako aj na dodržiavanie už osadeného dopravného značenia. Ďakujeme nadácií ALIANZ za finančnú podporu našej žiadosti.

Začiatkom septembra sme sa pustili urobiť poriadok za Obecným úradom. Bolo potrebné popíliť a porúbať drevo na zimu, poukladať ho. S týmito prácami starostovi pomáhali Braňo Čillík, Ľubo Funiak a Otto Janovec. Menovaným ďakujeme aj napriek tomu, že jeden z nich, náš Ľubo Funiak už nie je medzi nami. Spomíname a ďakujeme za všetko..

12. septembra sme pripravovali stretnutie s našimi jubilantami obce a uvítanie detí do života s rodičmi. Stretnutie sme zorganizovali v kultúrnom dome a privítali sme na ňom našich starších spoluobčanov – jubilantov, ktorí sa v minulom roku dožili svojho životného jubilea a zároveň rodičov detí, ktorí sú našimi novými malými obyvateľmi Tureckej. Kultúrna komisia pod vedením Majky Janovcovej Homolovej pripravila spolu so starostom pre zúčastnených občerstvenie a darčeky. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Na parkovisku sme uskutočnili drobné terénne úpravy, pretože niektoré drevené prvky boli napadnuté hnilobou. Pomáhal Ľubo Funiak, Ľubo Sásik st., Braňo Čillík a starosta spolu s jeho pomocníkom Nissanom. Kosenie v okolí parkoviska zabezpečovali spomínaní obyvatelia obce. Ďakujeme Vám.
V októbri sme sa pustili svojpomocne do pokračovania prác na Uhliarskom chodníku – Cesta medi – Zastavenie č. 4 Staré a Nové tradície obce. S podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu sa nám podarilo umiestniť Infotabulu s dvoma lavičkami na výhľad na okolitú prírodu obce, Líšku a bývalého lyžiarskeho strediska, ktoré je nefunkčné. Osadená je aj nová info tabula fotografie prírody z miesta pohľadu s popisom miest. Info tabule vyrábal pán Parobok. Výkop jám, osadenie infotabúľ svojpomocne urobili Ľubo Funiak, Braňo Čillík, Ľubo Sásik st.,Zdenko Sásik, Ivo Jasenský a starosta obce Ivan Janovec. Menovaným ďakujeme.

Náš kamarát Ľubo Funiak nám ešte 19. októbra pomáhal na brigáde pri osádzaní lavičiek a...
20. októbra 2022 bol pre nás všetkých veľmi smutným dňom. Tej správe sa nedalo ani uveriť. Zomrel náš dobrý kamarát, pomocník, aktivačný pracovník Ľubomír Funiak. Pomáhal obci mnoho rokov, bol takmer pri každej robote, akcií, či podujatí. Bol nápomocný aj ostatným, vždy s jeho úsmevom na tvári, tak si ho budeme na vždy pamätať. Odpočívaj v pokoji, Ľubo náš...česť tvojej pamiatke.

Rok 2022 bol aj rok volebný. 29.októbra sme si volili zástupcov samosprávnych orgánov VUC ako aj do orgánov zástupcov miest a obcí. Kandidátmi na starostu našej obce boli doterajší starosta Ivan Janovec a Eva Turčanová. Starostom bol zvolený Ivan Janovec. Poslancami sa stali Ing. Milan Cisárik, Ján Turčan, Zdenko Vacke, Ing. Mária Janovcová Homolová a Monika Danková. Kandidovali aj ďalší spoluobčania, Stanislav Jasenský, Martin Donoval a Erika Rapčanová. Novozvoleným poslancom zastupiteľstva prajem v ich aktívnej práci veľa úspechov v prospech všetkých obyvateľov obce.

Hlavnou úlohou novozvoleného starostu do budúcna bude urobiť si poriadok. Začínam od seba, takže si urobím poriadok vo veciach, ktoré som v minulosti bral ako samozrejmosť. Ďalej poriadok v pracovných vzťahoch a hlavne vo financiách. Tam, kde sme roky určité veci prehliadali, nekomunikovali, bude potrebné vyjasniť si vzťahy medzi ľuďmi. Ide o pri užívanie verejných obecných nehnuteľností bez súhlasu obce. Tu všade nás čaká komunikácia s ľuďmi a ozrejmenie si jasných pravidiel, platných rovnako pre každého z nás. Obecný majetok a nehnuteľnosti patria rovnakým dielom každému obyvateľovi obce. Zodpovednosť za majetok nesie starosta obce, obecné zastupiteľstvo a v konečnom dôsledku každý z nás.. Preto si musíme všetci uvedomiť, že užívanie obecného majetku má pravidlá určené vo VZN, ktoré je potrebné dodržiavať. VZN na rok 2023, rozpočet obce ako aj iné dôležité informácie sú zverejnené na obecnej stránke www.obecturecka.sk, ktorú spravuje Janko Pupala. Pomáha aj pri údržbe uhliarskeho chodníka a cesty pod Ding. Týmto mu ďakujeme za jeho prínos pre obec. Uhliarsky chodník Pod Dingom udržuje aj rodina Dušana Mikloša, za čo im ďakujeme.

Údržbu miestnych ciest sme sa snažili robiť svojpomocne navážaním štrku a frézingu. Takto sme upravili cestu Turčianku, Pod Ding, nad Majerských, ako aj cestu do Koskov. Spevňujeme tam postupne breh cesty navážaním zeminy, konárov a kameňov, aby výjazd na hlavnú cestu bol bezpečnejší.
Obec spravuje aj fcbookovú stránku pod názvom Obec Turecká – NAŠA TURECKÁ, kde sa taktiež môžete dozvedieť aktuálne informácie z diania v obci.
Udržiavanie tradícií, ktoré v obci vznikli je jednou z veľmi dôležitých úloh. Dobrovoľní členovia OZ Krňačky Turecká zorganizovali brigády na príprave krňačkovej trate. Veríme že nám snehové podmienky umožnia uskutočniť 11. februára 2023 už 45. ročník Krňačkových pretekov o cenu Krížnej. A rovnako veríme, že nám v tom nebudú brániť ani iné obmedzenia...

Sviatok pre deti – MIKULÁŠA - sme tento rok zmenili. Mikuláš spoločne s čertom a anjelom odovzdávali balíčky a navštevovali detičky v ich príbytkoch. Nakoľko 4. decembra 2022 ešte nebol sneh, deťom rozvážal darčeky starosta na hasičskom aute. Bolo že to radosti. Čert vyšibal metlou každého - pre šťastie. Sladkosťami či mandarínkou sme obdarovali aj dospelých či rodičov. Pri tejto aktivite pomáhali poslankyňa OZ Majka Janovcová Homolová, pani Erika Rapčanová, Mariana a Miška Cisárikové a Lacko Holc. Za organizáciu podujatia všetkým ďakujeme vrátane podpory oslovených partnerov.

Stromček pri zvonici Obecného úradu nám daroval pán Jaroslav Čunderlík, ďakujeme. Svetelnú výzdobu realizoval starosta spoločne s Braňom Čillíkom.
Ku koncu roka sme využili ešte zvyšok dotácie z Ministerstva vnútra na zakúpenie materiálu zatepľovania Hasičskej zbrojnice. Materiál pomáhali starostovi uložiť Braňo Čillík, Ivo Jasenský, Ľubomír Sásik st. a Janovec Otto. Ďakujeme Vám.

Odvoz komunálneho a separovaného odpadu realizuje spoločnosť Márius Pedersen. Termíny odvozu separovaného a zmesového odpadu na tento rok budú zverejnené a doručené do každej domácnosti.
Ku sklonku roka 20.12.2022 sme sa žiaľ rozlúčili s našim spoluobčanom obce Tiborom Makovníkom. Česť jeho pamiatke. Počet obyvateľov obce k dnešnému dňu je 156.

O Kaplnku Ružencovej Panny Márie a okolie sa vzorne starajú ženičky, ktoré navštevujú bohoslužby, Blanka Čillíková a ďalšie ženy, Dominik Bízik aj Ľubomír Sásik st. Ďakujeme Vám.

Toľko zo života v našej Tureckej za minulý rok. Mohol by som spomenúť ešte množstvo drobných aktivít a prác, ktoré sme robili počas roka 2022.

Všetko sa nedá opísať v jednom príhovore. Snažili sme sa v rámci svojich možností pomáhať pre obec v prospech nás všetkých. Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí boli počas minulého roku aktívni a priložili ruku k dielu. Nerozprávali len múdrymi rečami a kritikou spoza rohu, ale pomáhali v rámci svojich možností a voľného času zveľaďovať NAŠU Tureckú.

A vízie na tento rok? Odpoveď je jasná. Musíme si uvedomiť, že sme malá obec s veľmi obmedzeným rozpočtom, ktorý nemá dostatok financií ani na základný chod obce. Vzhľadom k súčasnej napätej celospoločenskej situácií, zvyšujúcimi sa cenami energií, ako aj ostatných služieb, tovaru, neistým príjmom z podielových daní je ťažké niečo plánovať. Budeme radi keď v tomto roku preklenieme toto náročné obdobie. Zodpovednosť za chod obce a financie sú na prvom mieste, aby sme neohrozili už aj tak obmedzené samosprávne funkcie. Veľmi neradi by sme obmedzovali služby pre Vás, obyvateľov obce. Obyvatelia miest a obcí predsa nemôžu za to, že sa zvyšujú ceny tovarov a služieb. Preto by sme za svoje zaplatené dane a poplatky mali mať v rámci našich možností plnohodnotné služby.

Myslíme teda pozitívne, aj keď s obavou do budúcnosti. Všetci veríme, že sa tento rok situácia zmení k lepšiemu. Že budeme môcť žiť bez stresu a v zdraví spoločne so svojimi najbližšími. Zdravie a život je to najdôležitejšie a najcennejšie, čo máme. Mať pri sebe rodinu, niekoho blízkeho, kto Vám podá pomocnú ruku v prípade že je to potrebné, je veľmi dôležité.

A preto, keďže je Nový rok, podajme si ruky s ľuďmi, s ktorými sa denne stretávame a počas roka na to nebol čas. Nájdime odvahu pozrieť sa človeku do očí napriek tomu, že bolo kadečo. Hlavu hore, nebáť sa povedať svoj názor, rozhodovať sa podľa svojho vedomia, svojho rozumu. Je to predsa náš život, naše zdravie. Dôležité je riadiť sa vlastným rozumom, nie tým, čo čo počúvame neustále z médií. Spoliehajte sa na svoj úsudok a rozum. Vážte a ceňte si ľudí podľa ich skutkov nie podľa prázdnych rečí.

Spomeňme si aj na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Stále mám pred očami nášho kamaráta, Ľuba Funiaka, ktorý nám bol pri všetkom nápomocný. Na jeho dobrosredečný úsmev sa nedá zabudnúť. Odpočívaj v pokoji, Ľubo náš...chýbaš nám...

Na záver môjho príhovoru prajem Vám všetkým, aby takto o rok nikomu z nás nikto nechýbal, aby stolička pri novoročnom stole nebola u nikoho z nás prázdna..

Ďakujem Vám za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa

Ivan Janovec
starosta obce Turecká
1.1.2023