Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2021

Staršie články » 2021 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2021

Vážení spoluobčania

Dovoľte mi, ako každým rokom, prihovoriť sa Vám v týchto náročných a ťažkých časoch, ktoré na nás všetkých doľahli.

Takto pred rokom by sme ani zo sna nepredpokladali, že takmer počas celého predchádzajúceho roka budeme bojovať s pandémiou corona vírusu s názvom COVID 19. Vírus ovplyvnil naše životy takmer v každej oblasti, v rodinách, priateľoch, zamestnaní, voľnočasových aktivitách, podujatiach a stretnutiach a hlavne sa prejavil na zdraví mnohých z nás.

Začneme ale pekne po poriadku.

Ako každý rok sa začal prípravami na naše tradičné podujatie – Krňačkové preteky. No už začiatkom januára to so snehom nevyzeralo ideálne, niečo napadlo, potom zase dlhšie nič, oteplenie aj dážď sa striedali ako v apríli. Cestu na Salášky ako aj verejné priestranstvá v obci bolo potrebné v rámci našich možností udržiavať a odhŕňať napadnutý sneh. S jediným mechanizmom, ktorý máme na tieto účely HONom pracuje Milan Makovník st., za čo mu touto cestou ďakujeme. Tento stroj si vyžadoval počas zimy aj časté opravy motora. S opravami nám pomáha Martin Nestler, za čo mu taktiež ďakujeme. Náhradné diely na opravu zabezpečoval starosta obce spoločne so strojníkom Milanom Makovníkom.

V tomto období sme pripravovali aj ďalší, v poradí už štvrtý Obecný ples, ktorý sme naplánovali na 18.1.2020 v našom kultúrnom dome. V príjemnej atmosfére sa početní účastníci plesu dobre zabávali. Bolo potrebné zabezpečiť viac stoličiek a nové okrúhle stoly dali plesu vyššiu úroveň. Znovu sme sa posunuli úrovňou organizácie podujatia o vyšší stupienok. S prípravou a výzdobou pomáhala Eva Turčanová, na plese Majka Janovcová Homolová a mnohí ďalší. Aktívne sa zapojili a pomáhali starostovi obce aj kolega starosta obce Motyčky Maroš Lacko s manželkou Evkou. Ples podporili aj naši stabilní partneri podujatí P. Rastislav Machunka a mnohí ďalší.

V kultúrnom dome sme ešte finalizovali naše nové toalety a inštalovali sanitárne a hygienické zariadenia, zásobníky, utierky, koše a zrkadlá. Zväčšili sme otvor na povalu,aby sa tam dali umiestniť staré stoly .Vyrobili a osadili sme nový stropný poklop. Pri týchto prácach pomáhali Braňo Čillík, Ľubomír Funiak, Otto Janovec a starosta obce.

V tento istý deň 18. januára 2020 bol pre našu obec a dobrovoľných hasičov obce veľmi významný deň. V Banskej Bystrici sme boli prevziať z rúk predsedu vlády SR Petra Pellegríniho a ministerky vnútra Denisy Sakovej novú hasičskú techniku- vozidlo IVECCO Daily CAS s výbavou. Odovzdávania a preberania vozidla sa zúčastnili hasiči Peter Čunderlík, Peter Čillík, Michal Čillík, Braňo Čillík a starosta obce Ivan Janovec.

Dňa 21. januára starosta obce Ivan Janovec spoločne s kolegami starostami obce Motyčky, Staré Hory a ďalších vypálených obcí počas 2. svetovej vojny preberali vyznamenanie z rúk ministra obrany SR Petra Gajdoša v pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

2.

Od soboty 25. januára prestali premávať autobusové spoje SAD Zvolen po nezhode s úradom BBSK. Situáciu sme riešili spoločne s mestom Banská Bystrica, ktoré podalo obciam pomocnú ruku a objednalo služby prepravy autobusových spojov na prechodný čas. Týmto ďakujeme vedeniu mesta Banská Bystrica primátorovi Jánovi Noskovi za ústretovosť pri riešení tohto problému.

V nedeľu 2. februára sa stretli dobrovoľní hasiči obce aby sa oboznámili s novou hasičskou technikou vozidlom IVECCO DAILY CAS a vyskúšali si niektoré zariadenia vozidla. Inštruktáž podal predseda DHZ Peter Čunderlík. Cvičenia sa zúčastnili hasiči Ján Turčan, Vladimír Homola ,Janko Čunderlík, Ľubomír Funiak, Braňo Rýs, Vladimír Strmeň, Peter Čillík, Martin Nestler, Milan Makovník ml., Šimon Čunderlík. Napustili sme nádrž vozidla vodou a vyskúšali čerpadlo. Dotankovali sme nádrže PHM.

Krňačkové preteky plánované na 8. februára 2020 sme museli odvolať pre nedostatok snehu na trati v hore ale aj na Saláškach v dojazde.
Na Obecnom úrade – Požiarnej zbrojnici sme v rámci dotácie na požiarne zbrojnice z MV SR začali realizovať zateplenie a zníženie stropu vo vnútorných miestnostiach. Práce realizoval Peter Čillík.

Následne po ukončení prác sme svojpomocne maľovali všetky miestnosti na Obecnom úrade. Práce realizovali starosta Ivan Janovec, Braňo Čillík, Ľubomír Funiak a Eva Turčanová.

V tom čase sa už v médiách objavovali príspevky o víruse vo svete, hlavne Číne a neskôr v Taliansku. Postupne sa COVID 19 ako nazvali tento vírus rozširoval do celého sveta. Možno sme hneď na začiatku nepripisovali vírusu dosť pozornosti, ale čím ďalej tým viac sa to dotýkalo každého z nás už aj na Slovensku.

Pri prácach na zimnej údržbe ciest našim mechanizmom sme pravidelne museli opravovať stroj. Vymieňali sme kardanové kríže, oprava chladenia motora, dolievali sme hydraulický olej, oprava piestu hydrauliky, výmena hydraulickej hadice. S opravami nám pomáhal znovu Martin Nestler a Dodo Turčan, Milan Makovník st. a starosta obce Ivan Janovec.

Dňa 22. 2.2020 sa v kultúrnom dome uskutočnila oslava okrúhleho jubilea starostu obce Motyčky. Stihol to ešte pred vyhlásením núdzového stavu pre spomínaný corona vírus. Ten sa postupne rozširoval aj u nás na Slovensku.

Následne sa pripravovala ešte jedna dôležitá udalosť. Voľby do Národnej rady SR. Tie sa uskutočnili dňa 29. februára 2020 na Obecnom úrade.
Postupne sme sa pustili do opravy omietok v chodbe pri kuchynke v kultúrnom dome. Braňo Čillík, Ľubomír Funiak a starosta obce osekávali omietku stien a stropu. Starosta osádzal reproduktory a káble v strope kultúrneho domu na ozvučenie k projektoru a ozvučeniu vnútorných priestorov z baru. Na dokončenie bude potrebné zakúpiť rozhlasovú zvukovú ústredňu.

Dňa 8. marca sme sa stretli v Izbe tradícií so staršími spoluobčanmi a komunikovali sme o prípravách podujatia 1. Stretnutie rodákov Tureckej plánovaného na 3. júna 202O v kultúrnom dome. Zároveň sme symbolicky oslávili sviatok žien MDŽ v Izbe tradícií obce.

3.

V zimnom období realizoval pán Pavol Marčan svojpomocne nové drevené prvky detského ihriska. Detské ihrisko bolo už na mnohých miestach poškodené zhnitinou a používaním.. Spolu so synom vymenili tieto prvky na detskom ihrisku. Týmto ďakujeme rodine Marčanovej za pomoc a aktivitu pri oprave detského ihriska. Vysoko si to vážime a ceníme.

Dňa 13. marca bola vyhlásená mimoriadna situácia pre rozširujúcu sa pandémiu vírusu COVID 19. Obmedzil sa pohyb ľudí, vláda doporučovala používať ochranné rúška, ktoré sme nemali. Mali sme si pravidelne umývať ruky a byť doma. Úrad práce nariadil aktivačným pracovníkom zostať okamžite doma. Práca na úrade sa zmenila na prácu homeoffice z domu. Kontaktovať sa bolo možné len telefonicky, mailom. Dňa 16. marca vyhlásil premier SR núdzový stav. Informácie o nových opatreniach sme zverejňovali na obecnej webovej stránke www.obecturecka.sk, ktorú doplňal starosta obce a následne Ján Púpala.

Keďže sme chceli našim občanom poskytnúť ochranné rúška, objednali sme ich v spoločnosti Slovenka BB a následne rozniesli občanom . Najskôr starším spoluobčanom a neskôr aj všetkým ostatným. Zo strany štátu nám tieto výdavky dodnes neboli uhradené. Tieto služby občanom zabezpečoval starosta obce Ivan Janovec a Evka Turčanová.

Po zimnom období sme skontrolovali stav svietidiel verejného osvetlenia. Bolo potrebné vymeniť svetlá v Hornej Tureckej, na parkovisku aj v Dolnej Tureckej na krížnych cestách. Vymenili sme ich za nové led svietidlá. Práce realizoval Milan Strieborný s plošinou spoločne so starostom.

Dňa 20. marca 2020 sa uskutočnila výmena vlády po voľbách do Národnej rady. Bývalú vládu pod vedením predsedu Petra Pellegríniho vystriedala nová vláda predsedu Igora Matoviča.

O poriadok na zbernom mieste separovaného odpadu v dolnej časti parkoviska sa starali Branislav ČillíK, Ľubomír Funiak a starosta obce Ivan Janovec. Od 13. marca 2020 až do júna poriadok zabezpečoval len sám starosta Ivan Janovec, nakoľko aktivační pracovníci mali nariadené Úradom práce a vládou SR byť pre pandémiu doma ???!!!

V apríli zabezpečil starosta obce potrebnú opravu plávajúceho čerpadla HONDA, ktoré bolo poruchové, do spoločnosti Florián v Martine. Čerpadlo je v poriadku, funkčné kedykoľvek v prípade potreby.

Pandemická situácia sa nezlepšovala, pracovali sme často z domu - homeoffice, riešili sme najnevyhnutejšie potreby obce. Nakoľko nám bolo avizované, že sa znížia príjmy pre samosprávy z podielových daní, od samého začiatku pandémie sme šetrili financie a obmedzovali výdavky na minimum. Nakoľko už bolo isté, že nebudeme môcť organizovať podujatie Halušky FEST Turecká 2020, prišli sme v rozpočte o ďalšie predpokladané príjmy. Po celkovej úprave rozpočtu výpadku príjmov sme do konca roku prišli o 10 % príjmov celkového ročného rozpočtu. Úpravou rozpočtu avizovaným znížením príjmov sme pristúpili aj k znižovaniu výdavkov. To sa prejavilo na rozvoji obce a aktivitách, ktoré sme plánovali realizovať počas celého roku. Aj napriek tomu sme sa snažili a boli aktívni.

4.

Veľkonočné sviatky sme prežili s mnohými obmedzeniami a nariadeniami pre pretrvávajúcu pandémiu vírusu vo svojich domovoch a krátkymi vychádzkami do prírody. Obec navštevovalo počas celej doby množstvo ľudí, turistov, ktorí v týchto časoch hľadali útočisko práve v prírode a horách v okolí našej obce.

Starosta obce začal svojpomocne postupne s úpravou a maľovaním stien v hasičskej zbrojnici. Bolo to potrebné urobiť, nakoľko sa pred časom v týchto priestoroch realizovala rekonštrukcia elektrického vedenia a osadenie novej vstupnej garážovej brány.

Po zimnej údržbe ciest v obci bolo potrebné vyčistiť cestu od zimného posypu. Pri tejto aktivite pomáhali mnohí obyvatelia obce, za čo im patrí vďaka. Starosta obce odvážal pozametaný štrk vlastným autom a vozíkom na skládku alebo znovu na vedľajšie cesty v obci Pod Dingom alebo na Turčianku.

V obci máme na parkovisku celoročne zavedený zber železného odpadu v kontajnéri ako aj zber ďalších druhov odpadu. Hlavne separované zložky, plasty, sklo, papier a kovy. Zorganizovali sme aj zber elektroodpadu. Aj napriek tomu nám ľudia nosili na zberné miesto odpad, ktorý obec nemá zavedený, napríklad pneumatiky. Tu nám podal pomocnú ruku starosta obce Motyčky Marš Lacko, ktorý mal takýto zber zavedený. V súčasnosti je už priestor zberného miesta v dolnej časti zabezpečený kamerovým systémom a vieme zistiť kto priniesol nežiadúci odpad na zberné miesto.
Pri Floriánovi sme v máji z plošiny opílili konáre širokej a veľkej lipy ako aj na Saláškach prasknutý poškodený strom na parkovisku oproti obecnej chate. Popri tom sme realizovali v obci výmenu niektorých starých výbojkových svietidiel za nové led svietidlá. Nakoľko obec nemá dostatok financií výmenu realizujeme len podľa potreby a finančných možností.

Starosta obce upravoval tok potoka za obecným úradom a čistil potok, odvážal opílené konáre na vlečke. Pomaly sa blížil čas aj prvý krát kosiť trávu okolo obecného úradu a verejné priestranstvá. Rovnako tieto práce realizoval v tom čase starosta obce. Aktivační pracovníci boli stále podľa nariadenia Úradu práce doma.

V sobotu 22.5.2020 sme sa tak ako každý rok zúčastnili stretnutia s členmi ZPB Harmanec a Dolný Harmanec na Královej Studni. Každý rok dávame kyticu k pomníku pri príležitosti oslobodenia našich obcí. Pomáhali sme popri tom chatárovi Kráľovej Studni pri donáške dreva na kúrenie do chaty. Stretnutia sa z obce zúčastnili Pavol Funiak, Milan Makovník ml., Miro Strmeň a Ivan Janovec.

Na starostovi obce ostávalo v tomto čase realizovať mnohé menšie obecné práce. Vyčistil a opíloval konáre popod Vršok, kosil verejné priestranstvá, ihrisko, zabezpečoval neustály poriadok na zbernom mieste separovaného odpadu. Opravoval programy káblovej televízie, ktoré občas vypadávali. V dôsledku častých dažďov bolo potrebné vykopať popri ceste rigoly na odvodnenie dažďovej vody . Spoločne s pani Jozefínou Janovcovou sa starali o poriadok a čisté prádlo na obecnej chate na Saláškach počas celého roku bez nároku na odmenu. Ďakujeme p. Janovcovej. Starosta zabezpečoval aj padnutý strom na elektrickom vedení pod Tureckou spolu s pracovníkmi elektrární, ktorí prišli odstrániť poruchu.

Kosenie verejných priestranstiev pomáhali starostovi realizovať aj niektorí ďalší spoluobčania. Najviac sa musíme poďakovať Ivovi Jasenskému, ktorý viackrát pomáhal kosiť popri ceste v Hornej Tureckej.

5.

Do júna roku 2020 zabezpečovali odvoz komunálneho odpadu dlhé roky obec Staré Hory starým kuka vozom BOBOR . Posledné mesiace začiatkom roku novým vozidlom IVECCO. Vzhľadom k legislatíve, ktorá nám naďalej nedovolila pokračovať v spolupráci, sme museli pristúpiť k zmene dodávateľa odvozu a zneškodňovania odpadu. Nakoľko zvoz separovaného odpadu nám zabezpečuje MARIUS PEDERSEN, oslovili sme túto spoločnosť. Zároveň vlastnia skládku v Šálkovej a zabezpečujú v regióne zber ďalších druhov odpadu. Museli sme pristúpiť na trojtýždňový interval odvozu komunálneho odpadu vzhľadom k finančným nákladom za služby. Zároveň je naším cieľom viac separovať odpad a tým znižovať množstvo komunálneho odpadu.

Júlové teplé dni a slnečné počasie sme využili na opravu výtlkov cesty v Hornej Tureckej. Starosta obce zabezpečil a doviezol studenú penetračný náter a asfaltovú zmes vo vedrách. Početné výtlky sme očistili, poliali vodou a penetračným náterom a zaplnili asfaltovou hmotou. Následne sme asfalt ubíjali ručne ťažkými kladivami. Týmto spôsobom sme zlepšili stav cesty v Hornej Tureckej. Mnohí sa nad tým možno pozastavovali ako sme to robili, ale na komplexnú opravu cesty obec nemá potrebné financie. Poďakovanie patrí Martinovi Holbusovi a Ivovi Jasenskému, ktorí pri tom pomáhali starostovi obce.

Na zberné miesto separovaného a komunálneho odpadu pre chatárov na parkovisku sme zabezpečili tri nové 240 l nádoby na komunálny odpad, nakoľko tie, ktoré tam boli nám už nepostačovali na trojtýždenný zber odpadu.

Starosta na svojom aute s vozíkom spoločne s aktivačnými pracovníkmi Braňom Čillíkom a Ľubom Funiakom vyčistili rigol oproti Homolov v Dolnej Tureckej od nánosu štrku. Pracovali aj v daždi, nakoľko počasie sa v tom čase zhoršilo. Štrk sme odvážali na spevnenie cesty do Koskov od hlavnej cesty.

Regionálna správa ciest prišla kosiť trávu okolo cesty prvý krát 14. júla !!!!!

V letnom období bol pomerne často záujem o ubytovanie na našej obecnej chate. Poriadok a čistotu zabezpečoval starosta obce a Jozefína Janovcová. Na chate bude potrebné bezpodmienečne rekonštruovať sociálne zariadenia, sprchu a v kuchynke priviezť vodu na umývanie riadu a celkové zlepšenie hygieny v chate pre ubytovaných.
Starostlivosť o naše prírodné zdroje vody a oddychové miesta v obci je veľmi dôležitá činnosť. Starosta obce ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí sa starajú o tieto vodné zdroje, čistia okolie a opravujú prítoky. Je to naša spoločná vizitka. Bolo potrebné obnoviť zdroj vody u Babjakov na Strapánke, čo zabezpečil starosta obce. Postrehol však aj poznatok, že drevené prvky na týchto ako aj na ďalších miestach v obci podliehajú podozrivo tvoriacej sa hnilobe a vyžadujú si časté ošetrovanie a obmenu.

Pokračovali sme vo výkopoch na dopojenie prívodu na kamerový systém a osvetlenie na zbernom mieste separovaného odpadu. Výkopy dokončovali Branislav Čillík a Ľubomír Funiak.

Pripravovali sme podklad pre osadenie obecného kompostéru na biologický odpad v priestore za zberným miestom separovaného a komunálneho odpadu na parkovisku. Poskladali sme kompostér, čím sme umožnili občanom, ktorí nemajú vlastné domáce kompostéry, uskladňovať biologický odpad. Pre informovanosť: do tohto kontajnéru patria šupky zo zeleniny a ovocia, zvyšky čaju a kávy, záhradný odpad, kvety, pokosená tráva, lístie, zemina, rez, tenké drevené konáre a podobne. Všetko sa musí pravidelne prehadzovať , prípadne pridá sa urýchľovač kompostu. Je to dôležitá oblasť činnosti separácie odpadov.

6.

V Hornej Tureckej u Sásikov bola dlhé roky zvonica so zvonom, na ktorom sa kedysi zvonilo. Dom kúpil nový majiteľ a zvonicu odstránil. Ohľadne zvonu sa zaujímal starosta obce ako aj ďalší spoluobčania. Zvon je obecný, takže patrí obci. Starosta si vyžiadal od nového majiteľa aby vrátil zvon. Obec dala následne zvon zrekonštruovať - v súčasnosti je zvon v Izbe tradícií a osvety v Kultúrnom dome. Keď bude v budúcnosti možnosť a dostatok financií, bude potrebné postaviť v Hornej Tureckej novú zvonicu s týmto zvonom a navrátiť tradíciu zvonenia v Hornej Tureckej.
Spoločne so starostami obcí Motyčky, Povrazník, Staré Hory a Dolný Harmanec sme začali ako Iniciatívu malých obcí presadzovať zmenu financovania malých obcí na Slovensku. Výpadkom podielových daní pre pandémiu COVID 19 ako aj pre ďalšie výpadky v rozpočte sme prišli o nemalé zdroje príjmov. Obrátili sme sa na kompetentných inštitúciách a snažili sa poukázať na dlhodobo nízke príjmy pre malé obce do 200 obyvateľov na Slovensku. V týchto obciach sa v podstate len prežíva, o rozvoji sa nedá ani hovoriť. Stretli sme sa aj s pozitívnymi názormi zo strany ZMOS, BBSK avšak zo strany ministerstva financií a vlády ako aj z prezidentského úradu len konštatovanie, že berú na vedomie túto skutočnosť a že sa v budúcnosti budú uvedenou problematikou zaoberať. Ostáva nám aj naďalej bojovať a pri každej príležitosti pripomínať, že malé obce ako je aj naša, nemajú dostatok financií ani na základný chod obce, nie to na projekty alebo investície. Dotácie z ministerstva financií na individuálne potreby obcí boli na tento rok zrušené. Podobne aj z BBSK dotácie na podujatia boli zrušené. Našu aktivitu sme spropagovali aj mediálne v RTVS, TA3 a ďalších médiách.

Práce na ihrisku za kultúrnym domom pokračovali vyčistením chodníku nad ihriskom od kameňov a nánosov zeminy. Starosta obce doviezol štrk spred kultúrneho domu a vysypal na chodník. Začali sme robiť poriadok za kultúrnym domom pri poľnej kuchyni, ktorá tam stojí už skoro dvadsať rokov bez využitia. Navyše na tom mieste zateká zo strechy na murivo ktoré vlhne. Je potrebné opraviť žleby a vypratať všetko od steny. Na obecnom zastupiteľstve sme rozhodli, že sa poľná kuchyňa rozoberie a dá do železa. Tieto práce robil starosta obce Ivan Janovec spoločne aj Ľubomír Funiak a Branislav Čillík. Na streche kultúrneho domu v mieste kde je osadený stlp na káblovú televíziu starosta upevnil snehové háky aby sa tlak snehu pri zosuve rozložil.

Požiarny revízny technik Vladimír Debnár uskutočnil spolu s ĹubomFuniakom revíziu hydrantov v obci. Niektoré hydranty bude potrebné vyskúšať znovu a očistiť ventily od nánosov štrku. Hydrant oproti Jarkovi Čillíkovi v Dolnej Tureckej prepúšťal vodu, čo sme nahlásili vodárňam ako poruchu. Vodári pravidelne chodili brať vzorky pitnej vody, či máme nezávadnú vodu a prečisťovať vodu v rezervoári.

Na salaši na Širokých boli aj tento rok družstevníci z Podlavíc. Odišli skoro – 30. júla preto, že vlci často napádali ovce.

V letnom období sa čiastočne uvoľnili opatrenia covid 19 a tak bolo možné uskutočniť v kultúrnom dome plánované rodinné oslavy. Urobili sme poriadok v miestnosti kde bola pred tým p. doktorka. S prácami pomohla Eva Turčanová a starosta obce.

7.

V auguste – 29. 8. sme pripravovali v obci oslavy 76. výročia SNP. Tradičná vatra na parkovisku, príhovor pri pomníku SNP a oslobodenia obce ako aj skromné občerstvenie, si každý rok pripomíname. Drevo na vatru pripravovali Braňo Rýs, Ľubomír Sásik st, Zdenko Sásik, Ivo Jasenský, Martin Holbus, Braňo Čillík. Starosta obce Ivan Janovec doviezol drevo na obecnej V3Ske. Drevo na vatru nám poskytli z hory pri Lúčke z Pozemkového spoločenstva, za čo im touto cestou ďakujeme. Vatru sme postavili na parkovisku ešte v ten deň. Stala sa nám tento rok taká vec, že oproti vatre si zaparkoval auto turista a išiel na viacdňovú turistiku. Auto bolo veľmi blízko vatry a tak sme v deň osláv nemohli zapáliť vatru. Dohodli sme sa, že vatru zapálime na druhý pokus v pondelok 31. augusta, čo sa aj stalo. Znovu sme zorganizovali stretnutie pri obecnom úrade, zapálili vatru a popri tom sme premietali aj film z obdobia bojov SNP Biele oblaky, ktorý sa natáčal aj v našej obci v Tureckej. Pri organizovaní osláv SNP aktívne pomáhali Ľubomír Sásik st., Zdenko Sásik, Ivo Jasenský, Števka Sásiková, poslanci OZ Majka Janovcová Homolová a Branislav Rýs. Za účasť a podporu organizácie podujatia ďakujeme rodákom a starším obyvateľom obce, ktorí majú vzťah k týmto dlhoročným tradíciám. Najstaršími obyvateľmi obce sú pani Elena Homolová a Otto Janovec. Poďakovanie za účasť patrí aj starostovi obce Motyčky Marošovi Lackovi s manželkou a malým prírastkom do rodiny Maroškom.

V septembri sme pokračovali vo výmene svietidiel verejného osvetlenia na parkovisku, pri kontajnéroch, vymenili sme aj tri nové led svietidlá s výložníkmi v Hornej Tureckej v okolí penziónu St. Bernard. Svetlo vo večerných hodinách na tejto časti obce je výrazne lepšie.

Na prácach na Uhliarskom chodníku Pod Dingom sa v tomto roku aktívne zúčastňovali Janko Pupala, ktorý čistil chodník od padnutých stromov a konárov. Zapojila sa aj rodina Miklošová, ktorá sa postarala o obnovu sv. obrázku pod skalou pri milieri, nakoľko tam bol dlhé roky od vojny a bol poškodený. Ďakujeme Vám za Vašu aktivitu a snahu pokračovať v zveľaďovaní chodníka. Pomáhali aj Ľubo Funiak a Braňo Čillík. V závere roka starosta obce zabezpečil prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko v Banskej Bystrici prostriedky na výrobu ďalšej informačnej tabule. Tabule osadíme hneď na jar ako sa zlepší počasie a v prácach budeme pokračovať.

Spolupráca starostov a obyvateľov obcí Turecká a Motyčky sa v piatok 11, septembra pretavila do spoločnej brigády, ktorú zorganizoval starosta Ivan Janovec. Pripravil materiál a náradie na pokračovanie prác na spevnení podkladu pod nádoby separovaného zberu odpadu pri otočke autobusu v Hornej Tureckej. Práce išli od ruky, osadili sme obrubníky a stĺpiky s doskami zo zadnej strany stojiska. Pri prácach pomáhali starosta obce Motyčky Maroš Lacko, jeho brat Ľubo Lacko, Otto Janovec, Slavomír Jasenský. So zváraním stlpikov nám pomohol Viliam Čunderlík. Starosta Ivan Janovec mal vopred pripravené doma vyrobené stlpiky a dlhé dosky, skrutky, betón, elektrocentrálu a všetok potrebný materiál. Všetko doviezol svojím osobným autom. Obyvateľom Motyčiek a Tureckej, ktorí nám pomáhali pri tejto aktivite - ďakujem.

Starosta obce si vyhrnul rukávy a pustil sa do ďalšej práce a to do náteru strechy na starej hasični. Bolo to potrebné urobiť, nakoľko už veľa rokov si vyžadovala strecha nový náter základnou a vrchnou farbou. Zároveň zistil že bude potrebné vymeniť aj žleby, ktoré boli plné nečistôt a deravé. Starosta daroval obci svoje staršie žleby, ktoré prispôsobil , natrel a ktoré budú ešte roky slúžiť svojmu účelu. Pomáhal mu pri tom Otto Janovec. Následne na náter strechy bolo potrebné očistiť a natrieť drevené podhľady pod strechou.Následne očistil a natrel skrinky káblovej televízie za budovou ako aj skrinku pred budovou, ktorá bude slúžiť na umiestnenie hadice a prúdnice požiarnej zbrojnice. Všetky práce stihol dokončiť ešte pred plánovanou opravou vonkajšej fasády a zateplením budovy. Na materiál zatepľovania máme vyčlenené financie z dotácie z Ministerstva vnútra na obnovu hasičských budov. Práce realizoval Peter Čillík. Budova si po rokoch zaslúžila túto opravu.

8.

Koncom septembra sme sa znovu pustili do opravy nášho HONu a pripravovali stroj na zimnú údržbu ciest. Bola potrebná opätovná oprava motora nakoľko sa hrial a nešiel do potrebného výkonu. Navyše lyžicu na pluhovanie je taktiež potrebné repasovať. S týmto nám vyšiel v ústrety Dodo Turčan, ktorý dal lyžicu v dielni jeho firmy do poriadku. Motor opravovali Milan Makovník st. a Martin Nestler. Súčiastky zabezpečil starosta Ivan Janovec. Všetci dúfame, že po oprave bude stroj slúžiť na svoj účel hlavne v zime. Spomínaným obyvateľom obce za pomoc pri oprave stroja ďakujeme.

18. septembra sa deti zo Základnej školy na Starých Horách spolu s učiteľkami vybrali na školský poznávací výlet do Tureckej. Navštívili Izbu tradícií v Kultúrnom dome, kde im starosta obce prezentoval históriu a tradície obce, ktoré sú umiestnené v tejto miestnosti. Detí bolo ako maku, tak na tri várky sa postupne vystriedali pri tejto prezentácií. Ostatné deti zatiaľ využili naše ihrisko za kultúrnym domom na loptové hry. Stretnutie malo dobrú odozvu u detí a my veríme, že sa o našich tradíciách a histórií obce dozvedeli mnoho poučného. Starosta obce venoval všetkým deťom na pamiatku pohľadnice a magnetky obce.

Pokračovali sme aj v prácach na nátere konštrukcie mostu popod Vršok. Základný náter dreva začali Dominik Bízik a Blanka Čillíková. Bolo potrebné natrieť konštrukciu ešte moridlom a potom vrchnou farbou. S tým nám pomohli znovu Dominik Bízik , Braňo Čillík, Ľubo Funiak. Nátery dokončoval starosta obce Ivan Janovec. Za práce náteru konštrukcie mosta menovaným ďakujeme.

V septembri sa začalo odkladané základné školenie hasičov. Z DHZ obce prejavili záujem o školenie Ľubomír Funiak, Martin Nestler a Michal Leštinský. Spoločne so starostom obce absolvovali dva víkendy školení najskôr vo Vlkanovej a potom na Sliači.

Práce na výkopoch prípojky na osvetlenie a kamerový záznam ku zbernému stredisku separovaného odpadu sme dokončili. Bolo možné konečne po rokoch zabezpečiť a nainštalovať kameru na stĺp v tomto priestore. Všetky práce sme si robili svojpomocne. S montážou kamery ako aj kamery, ktorá monitoruje priestor pred obecným úradom nám vyšla v ústrety fy. WEBRA Solutions, náš partner obce, ktorá aj spravuje tento systém. Máme prístup aj ku kamere osadenej na miestnu komunikáciu pri parkovisku, ktorú inštalovali na monitorovanie stavu ciest RSC BB. Priestory separovaného zberu odpadu ako aj pred Obecným úradom máme monitorované kamerovým systémom, ktorý spĺňa požiadavky GDPR.

V októbri 2020 tak ako každý rok sa uskutočnil audit hospodárenia a účtovníctva obce s výsledkom bez výhrad. Podklady pripravuje administratívna pracovníčka obce Eva Turčanová. Za jej prácu na obecnom úrade v administratíve obce ďakujem.

9.

Dlhotrvajúce daždivé počasie sa v októbri podpísalo pod vyhlásenie mimoriadnej udalosti v Banskej Bystrici na zvýšenej hladine rieky Hron. Dňa 15. októbra operačný dôstojník Hasičov obvolával zástupcov Dobrovoľných hasičských zborov okolitých obcí na pomoc s protipovodňovými vozíkmi. Kontaktovali aj nášho veliteľa DHZ Michala Čillíka, či sú hasiči z obce akcieschopní na zásah. Kontaktoval starostu obce a po zabezpečení ďalších hasičov Michala Leštinského, Ľuba Funiaka a Braňa Čillíka sme boli piati. Volali sme znovu operačnému dôstojníkovi, že sme pripravený na výjazd. Pomáhať sme mali ísť do Zvolena na Podborovú, kde sa pri záhradkárskej oblasti vylieval Hron. Požiarnym autom Ivecom s protipovodňovým vozíkom sme sa dostavili na tvar miesta, kde už zasahovali profesionálni hasiči zo Zvolena ako aj Dobrovoľné hasičské zbory z Badína, Babinej, Sielnice aj Strelník. Protipovodňové bariéry už boli rozložené a naplnené vodou. Našu jednotku riadil veliteľ zásahu. Nakladali sme piesok do vriec, ktorý sa prevážal na miesta ku záhradkárskym objektom, ktoré si to vyžadovali. Následne sme mali za úlohu monitorovať úsek pri bariérach a kontrolovať hladinu. Neustále intenzívne pršalo. Mali sme našťastie nepremokavé plášte a pracovné oblečenie. Veliteľ zásahu nám poďakoval za pomoc ako aj zástupcovia mesta Zvolen, ktorí sa o nás postarali teplým čajom a bagetami. Našu jednotku vystriedala jednotka zo Sielnice a mohli sme sa vrátiť na základňu v Tureckej, kde sa medzi tým dážď zmenil na prvý sneh. Poďakovanie ako aj čestné uznanie, ktoré prevzal starosta obce od zástupcov KHaZZ v Banskej Bystrici za pomoc pri povodniach si vysoko vážime. Boli sme veľmi radi, že sme sa dokázali dať do hromady a pomôcť v rámci našich možností pri povodniach. Poďakovanie patrí menovaným dobrovoľným hasičom obce Turecká Michalovi Čillíkovi, Michalovi Leštinskému, Braňovi Čillíkovi, Ľubomírovi Funiakovi a starostovi Ivanovi Janovcovi.

Oproti obecnej chate na Saláškach bol poškodený smrek, ktorý ohrozoval náš majetok. Na výrub sme dostali povolenie z Okresného úradu životného prostredia. S touto aktivitou nám pomohol Martin Holbus a spoločne so starostom a aktivačnými pracovníkmi Ľubomírom Funiakom a Braňom Čillíkom sme zvládli tieto práce. Máme dostatok mäkkého dreva na palivo, konáre ku ohnisku pri chate, ako aj drevo na výrobu nových lavíc a stolu pri chate na sedenie, ktoré je poškodené. Všetkým menovaným patrí poďakovanie.

Koncom októbra sa znovu sprísnili opatrenia pandémie covid 19. Mali sme zasadnutie krízového štábu obce, kde sme sa mali pripravovať na celoplošné testovanie vyhlásené vládou SR v termíne 1.11.2020. Testovanie malo byť pod gesciou štátu, Ministerstva obrany, RÚVZ, v koordinácií s Okresným úradom a samosprávami. Samosprávy mali zabezpečiť dobrovoľníkov na zabezpečenie týchto úloh a poskytnutie vhodných priestorov. Ostatné veci mal zabezpečiť štát prostredníctvom príslušných Okresných úradov a MO. Obec zabezpečila dobrovoľníkov aj vhodné priestory, ktoré skontrolovali a posúdili aj pracovníci RÚVZ. Dva dni pred plánovaným testovaním sme dostali od zástupcu MO mail, že v Tureckej nebude z dôvodu nízkeho počtu personálu pre odberné tímy a zmeneného harmonogramu odberov zriadené. Možnosť dobrovoľného - povinného testovania mali občania obce Turecká v obciach Špania Dolina, Dolný Harmanec a Staré Hory. Podobne tomu bolo aj v druhom kole testovania.

V Hornej Tureckej bolo potrebné pre poruchu starého elektrického vedenia verejného osvetlenia vymeniť skratujúce drôty a niektoré nové led svietidlá. Znovu nám pomohol pán Strieborný, ktorý s plošinou realizoval práce. Nové vedenie a svietidlá v dĺžke viac ako 100 metrov popri hlavnej ceste výrazným spôsobom zlepšili stav osvetlenia v Hornej Tureckej.

Na obecnom úrade sme pracovali formou home office, nakoľko situácia po testovaní a núdzový stav umožnil tým, ktorí majú možnosť pracovať z domu, obmedzovať osobné stretávanie sa ľudí a komunikovať elektronicky alebo telefónom. Starosta pokračoval v práci, ktorá si v obci vyžadovala jeho prítomnosť.

10.

Pokračovali sme na Saláškach pri rúbaní a spracovaní popíleného dreva. Starosta na svojom aute a vlečke doviezol drevo na obecný úrad. Pomáhali Ľubomír Funiak a Braňo Čillík.

Všetky plánované podujatia v obci na december 2020 sa pre pandémiu covid nemohli uskutočniť. Ani oslavy príchodu Mikuláša, ani každoročné stretnutie s jubilantami našej obce. Aspoň touto cestou im dodatočne prajeme hlavne zdravie a ešte mnoho rokov v spoločnosti svojich najbližších a spoluobčanov.

Starosta obce zabezpečil a osadil pri Floriánovi spoločne s aktivačnými pracovníkmi Ĺubom Funiakom a Braňom Čillíkom vianočný stromček. Osvetlením ho vyzdobili Vlado Homola, Ján Turčan a Eva Turčanová a Braňo Čillík.

V závere roku sa vyskytla ešte porucha na verejnom osvetlení povyše kultúrneho domu. Opravu zabezpečil starosta obce.

Vianočné sviatky boli tento rok na sneh veľmi skúpe ,dalo by sa povedať, že boli sviatky prakticky bez snehu. Vianoce a vonku tráva a dážď, taká atmosféra vianočných sviatkov nebola už roky. Navyše pandémia covid 19 sa znovu rozširovala, ku koncu roka bol vyhlásený lockdawn a zákaz vychádzania. Vianočné sviatky sme museli stráviť v domácom prostredí v kruhu najbližšej rodiny v núdzovom stave, ktorý vyhlásila vláda SR.
Povolené boli len výnimky. Počty nakazených vírusom covid 19 ako aj mŕtvych sa rapídne zvyšovali a situácia sa zhoršovala každým dňom.

Záver roka teda nesprevádzali oslavy Nového roku a ohňostroje, ako po iné roky, ale ponurá atmosféra medzi ľuďmi a skutočnosť, že nikto z nás nevie, čo bude nasledovať.

Život sa nám tento rok kvôli pandémií covid a rôznym obmedzeniam zmenil a nič už nie je tak ako bolo pred tým. Žijeme však ďalej v nádeji, že sa to zmení a že príde čas, kedy budeme môcť znovu žiť voľne – bez obmedzení a obavy, čo bude ďalej, v kruhu svojich blízkych, rodiny, priateľov, známych.

V predchádzajúcom roku sme sa rozlúčili s jednou zosnulou obyvateľkou našej obce. Česť jej pamiatke. Počet obyvateľov ku koncu roku 2020 bolo 157.

O Kaplnku Ružencovej panny Márie sa starali staršie ženy z obce, Janka Holbusová, Margita Čillíková a ďalšie, ktoré pomáhali pri upratovaní a úprave okolia. Pomáhal aj Ľubomír Sásik, Zdenko Sásik a Števka Sásiková zo Starých Hôr. Zorganizovala sa aj brigáda na obnovu náteru vonkajšej fasády kaplnky. Aktívne sa zapojili Dominik Bízik, Milan Makovník a Ivan Makovník. Všetkým touto cestou ďakujeme.

Čo nás čaká v roku 2021 ukáže čas. Boli by sme veľmi radi, keby sa život nás všetkých mohol vrátiť do normálu, tak, ako pred tým. No pandémia covid nás zasiahla vo všetkých smeroch. Aj tento rok budeme musieť pre pandémiu covid obmedziť organizáciu podujatí, ktoré sme v minulosti organizovali. Podľa všetkého sa aj znížené príjmy hlavne malých obcí, ako je tá naša, podpíšu pod stav, že nebude možné bez dostatočných finančných zdrojov robiť akýkoľvek rozvoj v obci. Preto až s odstupom času, takto o rok budeme môcť vyhodnotiť, čo sa nám v roku 2021 podarí zrealizovať.

Záverom sa chcem poďakovať všetkým tým obyvateľom obce, ktorí sa v roku 2020 aktívne zapojili do spomínaných činností a prác v prospech nás všetkých.

Aj v časoch, kedy nás všetkých trápil vírus, snažili sme sa pomáhať si navzájom a dodržiavať nariadené opatrenia. Chrániť seba, svojich blízkych, ako aj ostatných. Veď zdravie a život, rodina a naši najbližší, starší spoluobčania a deti - je to najdôležitejšie, čo človek má. Všetko ostatné je len druhoradou súčasťou nášho života.

Ivan Janovec, starosta obce Turecká

1. januára 2021