Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2018

Staršie články » 2018 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2018

Vážení a milí spoluobčania, návštevníci obce, priatelia!

Prihováram sa Vám o takomto čase vždy na Nový rok už od roku 2007. Prežili sme spoločne takmer dvanásť rokov. Pri každej zmene novej stránky kalendára sme o rok starší a obhliadnúc sa za sebou, každý rok hodnotíme, čo sa nám v obci podarilo urobiť, čo nám žiaľ nevyšlo, aké sú naše plány do budúcna.

Aj doma každý z nás v kruhu svojej rodiny spomína na radostné chvíle v roku, ktorý je už za nami a ktorý sme prežili podľa možností, v dobrom zdraví a spokojnosti.

Práve teraz si viac ako inokedy uvedomujeme rýchlosť doby, uponáhľanosť života, ale aj to, že v pracovnom diári prevažujú povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou. Život nie sú preteky s časom ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách, sile pomáhať a schopnosti motivovať.

Prináleží mi teda prehodnotiť predchádzajúci rok 2017 a tak ako každý rok, vytýčiť si ciele na nasledujúce obdobie. Zrekapitulovať, čo sa nám podarilo v minulom roku v obci urobiť, aj to, čo sme si plánovali a nepodarilo sa zrealizovať.

V januári minulého roku sme zorganizovali prvý Obecný ples obce Turecká v Kultúrnom dome. Aj keď vonku bola poriadna zima, hostia sa dobre zabávali, nálada bola vynikajúca.

V januári sme sa zároveň pripravovali na prípravu RETRO Krňačkových pretekov, nakoľko v tomto roku sme si pripomenuli 60. rokov od založenia tejto tradície v roku 1957. Sneh postupne pribúdal, bolo potrebné pripravovať trať ako aj organizačne zabezpečiť všetky úlohy pretekov. Krňačkové preteky sú súčasťou našej obce aj keď hlavným organizátorom je Občianske združenie Krňačky Turecká. Cieľ pretekov už nemohol byť v Lúčke, nakoľko stredisko SKI Turecká vôbec nefunguje. Preto sme cieľ presunuli na Salášky, kde sú podmienky ešte ako tak možné. Problém bolo zabezpečiť zjazdnosť cesty na Salášky, čo sa nám prácne podarilo s naším obecným HONom, na ktorom pomáhajú Milan Makovník st. a Rudo Čigáš. Za ich pomoc im touto cestou veľmi ďakujem. Cestu pomáhali upraviť pred pretekami starosta Ivan Janovec, Robo Štroffek, Zdenko Sásik, Ľubo Sásik starší a ďalší.

Na RETRO Krňačkové preteky uskutočnené 11. februára 2017 nám vyšlo počasie a prišlo množstvo návštevníkov. Podujatie sa výnimočne vydarilo. Následne potom 29. apríla sme ešte pozvali žijúcich zakladateľov, starších ako i mladých krňačkárov na oslavy 60. založenia tejto tradície do kultúrneho domu. Na stretnutí bola vynikajúca atmosféra, kde sme si spoločne zaspomínali na časy, ako sa začínalo s touto tradíciou ako aj to, akým smerom sa uberá. Za posledné roky sa toto podujatie organizuje veľmi ťažko, nemáme takmer žiadnu pomoc, stredisko vôbec nie je v prevádzke, všetko musíme robiť prácne, tak ako pred mnohými rokmi. Trať horou musíme najskôr prebrodiť, sane, naložené drevom so šmykom - tak robíme krňačkovú trať. Aj napriek tomu sa snažíme udržať túto tradíciu a pokračovať aj naďalej.

Začiatkom minulého roku sme mali stretnutie s ministrom vnútra, na ktorej nás informoval o možnosti žiadať finančné prostriedky na opravu požiarnych zbrojníc a požiarnej techniky. Následne vyšla výzva, na ktorú sme reagovali a odoslali žiadosť. Doposiaľ nebol zverejnený zoznam úspešných žiadateľov. Ďalej sme napísali žiadosť na Lesy SR o dotáciu na opravu miestnych komunikácií ako aj na Úrad BBSK o podporu podujatia Halušky FEST Turecká 2017.

Priebežne sme pripravovali spomínané podujatie Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek, ktoré sa uskutočnili 14. a 15. júla 2017. Bol to už 23. ročník. Tradícia od roku 1995, ktorú založil pán Svetlan Turčan. Oslovovali sme partnerov podujatia, bez ktorých by nebolo možné akciu uskutočniť. Zabezpečovali sme úlohy a služby potrebné k realizácií podujatia.

V marci sme začali priebežne s čistením cesty od zimného posypu, do ktorého sa zapojili niektorí miestni obyvatelia obce. Všetkým obyvateľom obce, ktorý čistia cestu ďakujem. Posypový materiál používame na opravu miestnych vedľajších ciest alebo na ďalší posyp v obci v prípade potreby.

Dokončili sme vypilovanie konárov pri ceste na Bobotách, kde pomáhali Braňo Štubňa, Zdenko Sásik, Ľubo Funiak a Braňo Čillík.

Postupne sme sa pustili do potrebnej opravy miestneho rozhlasu – realizovali sme výmenu starých reproduktorov a doplnenie nových, aby sa zlepšil stav počuteľnosti miestneho rozhlasu. V tejto aktivite budeme pokračovať postupne aj v tomto roku.

Popri miestnom rozhlase sme realizovali počas roka aj výmenu a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia. Zlepšovanie svietivosti a úsporu energie na verejnom osvetlení dosahujeme inštaláciou ledkových žiariviek do svietidiel. Rovnako so zlepšovaním stavu verejného osvetlenia a postupnou výmenou žiariviek budeme pokračovať aj v tomto roku. Verejné osvetlenie nám nastavuje Jožko Strmeň.

Koncom marca sme zhodnotili pripravený biologický odpad – konáre štiepkovaním, ktoré bezodplatne realizuje združenie obcí Riečka, Tajov, Králiky a Ľubietová.

Pri obecnom úrade vedľa zvonice sme navozili zeminu a vyrovnali terén. Následne sme zasiali trávu a skrášlili okolie centra obce.

Na podujatie Halušky sa nám podarilo získať podporu dôležitých partnerov. Švajčiarska spoločnosť SOLA SWIS nám poskytla kvalitné príbory a vybavenie do kuchyne kultúrneho domu ako aj spoločnosť IBV Zátroch z Banskej Bystrice., ktorá nám poskytla potrebný stavebný materiál na práce na ihrisku za kultúrnym domom ako aj na opravu mostu Popod Vršok. Priebežne sa nám darilo získať priazeň ďalších dôležitých partnerov.

V máji sme začali s prácami na ihrisku za kultúrnym domom. Realizovali sme búranie kameňa a následné spevnenie brehu bočnej dlhej časti ihriska, upravovali terén a urobili sme nové schody z ihriska na hornú časť za kultúrnym domom. Materiál zabezpečil starosta obce. Pomáhali Janovec Otto,Milan Cisárik, Bohuš Strmeň, Ľubo Funiak, Braňo Čillík, Braňo Rýs, Vlado Strmeň, Bohuš Strmeň, Matej Cisárik, Braňo Štubňa st., Majo Štubňa, Janko Púpala, Miloš Rýs, Ľubo Sásik st. a starosta Ivan Janovec.

Realizovali sme terénne úpravy pred chatou na Saláškach a parkoviska pod chatou, odvoz zeminy a úprava cesty Turčianka, odvoz zeminy na ceste k Vilovi Čunderlíkovi, upravili sme terén na parkovisku pod priestorom tribúny.

V sobotu 27.5.2017 sa v Tureckej uskutočnili preteky v horskom behu Krížna Krížom Krážom, kde sa pri peknom počasí zúčastnilo až 150 pretekárov. Organizátormi boli Igor Buček a Zdenko Longauer.

U Babjakov na Strapánke v Hornej Tureckej bolo potrebné vyrezať nový grant na vodu, nakoľko pôvodný už bol zhnitý. Drevo zabezpečil starosta obce, grant vyrezával Milan Makovník st., Stanko Jasenský,Janovec Otto, grant obrúsil starosta Ivan Janovec. Celkovo sa výrazne skrášlilo toto miesto, kde vyviera prírodný zdroj vody.

Priebežne sme kosili verejné priestranstvá, okolo cesty ako aj niektoré záhrady. Stále však máme ešte také miesta, o ktoré sa vlastníci nestarajú. Pokosením záhrad by sme mali obec krajšiu a zároveň je to aj povinnosť zo zákona. Kosenie realizovali Ľubo Funiak, Braňo Čillík, a ďalší spoluobčania, ktorým záleží na peknom životnom prostredí v okolí svojich domov a vzhľadu obce.

Vojenskú elektrocentrálu, ktorú sa nám podarilo získať od ministerstva obrany, dal do prevádzky Vilo Čunderlík. Za jeho pomoc mu ďakujem. Centrála funguje, v prípade potreby nie je problém kdekoľvek zabezpečiť elektrický prúd. Starosta obce vyrobil vozík na presun centrály, aby bolo možné presúvať zariadenie za osobným autom.

V rámci príprav podujatia Halušky FEST 2017 sme sa pripravovali na stretnutie so vzácnymi hosťami z Kanady, ktorí prišli pred podujatím do Tureckej. Boli to Slováci žijúci v Kanade, detský súbor Rozmarín Dancers so sprievodom rodičov a ďalších návštevníkov z Kanady. Zapojili sa do súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek ako aj účinkovali v kultúrnom programe. Pred podujatím sme pre nich pripravili na Saláškach stretnutie s našimi obyvateľmi obce a chatármi zo Salášok, kde sme varili bryndzové halušky a deti z Kanady vystúpili na novej tribúne na Saláškach so svojím programom. Provizórnu tribúnu postavil pán Pavol Križan, jeden z Kanadských Slovákov, ktorý má u nás na Saláškach chatu a ktorý pomáha obci propagovať naše tradície v Kanade. Návštevníci z Kanady poznávali naše zaujímavosti a navštívili mnohé zaujímavé miesta. Na obecnej chate sme urobili množstvo vylepšení a skrášlení interiéru ako aj vonku - úpravu ohniska, uhliarsky milier, tradíciu Krňačiek naložených drevom,nátery stĺpov, kde viali zástavy obce Turecká, Slovenska a Kanady.

Halušky sa nezadržateľne blížili. Počasie našťastie vydržalo bez dažďa, aj keď predpovede boli na ten víkend nepriaznivé. Podujatie navštívilo takmer tri tisíc návštevníkov a súťažilo dvadsať súťažných družstiev. Zúčastnili sa súťažiaci aj z ďalších krajín okrem súťažiacich z Kanady. Akcia skončila úspešne k spokojnosti návštevníkov podujatia. Veľká vďaka všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili a pomohli pri organizovaní tohto podujatia. Je to množstvo ľudí nielen z obce ale aj z rôznych kútov Slovenska, ba aj zahraničia.

Zároveň ďakujem všetkým partnerom, ktorí podporili podujatie, či už materiálne alebo finančne.

Demontovali sme staré úradné tabule v centre obce, nakoľko už boli z bezpečnostného hľadiska nespôsobilé, zatekalo do nich. Starosta obce zabezpečil dve nové dvojkrídlové úradné tabule. Bolo potrebné opraviť trojuholníkovú tabulu, nakoľko bola poškodená.Práce realizovali Janovec Oto, nové úradné tabule osadili starosta Ivan Janovec, poslanec OZ Vlado Strmeň, Ľubo Funiak a Braňo Čillík.

Pri vývodoch pitnej vody na kamennom obklade pri obecnom úrade vyrobil a osadil starosta obce drevený hranol na odkladanie umývacích prostriedkov.

Pokračovali sme ďalej aj prácami na ihrisku. Osadili sa mreže na okná kultúrneho domu zo zadnej strany a upevnili sme pletivo na konštrukciu okolo ihriska. V týchto prácach nám aktívne pomohol Peťo Čunderlík a Miroslav Frátrik. Za ich aktivitu im ďakujem.
Pri oddychovej zóne Čillíky vymenili nový samorast s tabuľkami Ján Turčan a Vladimír Homola. Pri Kurišov vyrobil nový samorast s tabuľkami označujúcimi pomenovania niektorých starých domov v obci Miro Frátrik st. Ďakujeme.

V auguste sme pomohli s nátermi strechy na kaplnke. V aktivite Maľovaná Turecká sa zapojila Elenka Makovníková, ktorá natrela drevenú preliezku na detskom ihrisku. Kaplnku natierali Dominik Bízik, Milan Makovník st., Braňo Štubňa a Ivan Janovec. Starosta obce očistil a natrel dva stĺpy miestneho rozhlasu a elektrocentrálu. Vlado Strmeň st. natrel ohrádku pri Kríži. Na halušky sa natierali oplotky, kde sa zapojili Ján Turčan, Milan Cisárik, Ľubo Funiak, Braňo Čillík a ďalší. Všetkým za ich aktivitu ďakujem.

Pokračovali sme v terénnych prácach na Uhliarskom chodníku. Upravovali sme chodník a prekopávali priestor budúcej stavby miliera Pod Dingom. Na mieste sme našli významné stopy po našich predkoch pri pálení drevného uhlia. Pri prácach pomáhali Braňo Čillík a Ľubo Funiak.

Zúčastnili sme sa osláv SNP na Královej studni, kde naši obyvatelia obce pomáhali so stavbou obnovy bunkra pri pomníku. Aktívne pomáhali Pavol Funiak, Miroslav Strmeň, Ľubomír Sásik ml. a Peter Strmeň. Obec Turecká podporila túto významnú aktivitu.
Dňa 28.8.2017 sme zorganizovali oslavy 73. výročia SNP, pripravili vatru s občerstvením pre obyvateľov obce a návštevníkov.

Na Saláškach sme vymenili poškodený poklop na šachte na ceste a odpílili nebezpečný nahnitý strom pod cestou. Pomáhal Milan Makovník st. a Miloš Macko.

V septembri sme realizovali čistenie komínov v obci podľa záujmu občanov kominárom. Pripravovali sme sa na preventívne protipožiarne prehliadky domov, ktoré zabezpečila zaškolená hliadka DHZ obce Turecká v zložení Bohuš Strmeň a Janko Čunderlík. Za ich aktivitu a činnosť ďakujem.

Objednali sme kontajnery na veľkoobjemový a stavebný odpad. Vypratali sme klub v kultúrnom dome od nepotrebných plesnivých predmetov a odviezli do kontajneru.

Svojpomocne sme sa pustili do opravy mostu Popod Vršok, nakoľko voda podmývala brehy a hrozilo, že panel, po ktorom sa chodí, spadne do vody. Bolo potrebné spevniť podpery na obidvoch stranách mostu a zastabilizovať ich. Do tejto ťažkej úlohy sa pustili Dominik Bízik, starosta Ivan Janovec, Branislav Štubňa st., pomáhali Ľubomír Funiak, Braňo Čillík, Braňo Rýs a Milan Makovník st. s obecným HONOM. Bola to ťažká a náročná úloha, ktorú sme svojpomocne bez nároku na odmenu zvládli. To, že sa nám to podarilo bol bezpochyby dôkaz toho, že keď majú ľudia záujem a snahu pomôcť, dajú sa urobiť spoločne aj náročné úlohy. Bude potrebné ešte dokončiť konštrukciu zábradlia.

V jesennom období sme sa venovali opravám miestnych vedľajších ciest. Boli sme úspešní v žiadosti na opravu ciest u Lesov a investovali sme čiastočne aj z vlastných zdrojov. Upravili sme cestu pri Ivanovi Gregorovi, osadili odvodňovaciu zrážku, vykopali a spevnili časť cesty pri potoku do Jasenských, upravili cestu Pod Dingom, rozšírili a spevnili krajnicu, aby bolo možné upravovať v zime cestu naším HONOM. Vysypali sme štrkom cestu Pod Dingom, povyše Vila Čunderlíka aj zo spodnej strany. Spevnili sme krajnicu cesty pri Hraškov na Turčianke a vysypali štrkom. Prechod je tam teraz omnoho bezpečnejší aj pre záchranné vozidlá. Pri uvedených aktivitách pomáhali Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Milan Cisárik, Maťo Cisárik, Slavo Jasenský, Janko Púpala a Milan Makovník s obecným HONom. Urobili sme kus dobrej roboty a zlepšili stav vedľajších ciest v obci.

Nakoľko sme v obci mali stále nefunkčný požiarny stroj PS 12, ktorým by sme mohli uhasiť prípadný požiar, dohodli sme sa s predsedom DHZ z Málinca, našim dlhoročným kamarátom Drahušom Melichom, ktorý sa podujal na opravu stroja. Požiarny stroj nielen že opravili, dali komplexne do poriadku, urobili generálnu opravu ale aj natreli a nastriekali ju do obecných farieb.
Veľké ĎAKUJEM patrí Drahušovi Melichovi a všetkým kamarátom z Málinca, ktorí pomáhali pri oprave stroja. Za svoju prácu nežiadali žiadne finančné prostriedky. Považujem to za skutočný čin roka 2017 pre našu obec Turecká.

S pánom Križanom som sa zúčastnil v októbri krstu knihy “Takí sme boli“ v malej obci pri Veľkom Krtíši - Veľký Lom. Je to autobiografia zo života pána Križana, rodáka z tejto obce. Z tejto udalosti sme napísali článok, ktorý bol uverejnený aj v Kanadskom Slovákovi. Bolo to veľmi príjemné stretnutie s obyvateľmi a rodákmi tejto malej obce. Kniha je k dispozícií aj na našom obecnom úrade.

V sobotu 9. decembra sme organizovali už tradičné oslavy Mikuláša pre deti s predvianočným punčom pre rodičov pred Obecným úradom. Mikuláš rozdával deťom darčeky, bol aj anjel a čerti.. Atmosféru zlepšila aj nová rozprávková postavička –veľký mimoň. V kultúrnom dome sa uskutočnil pingpongový turnaj.

Následne sme sa o týždeň stretli v kultúrnom dome s našimi jubilantami obce, ktorí sa v roku 2017 dožili významných životných jubileí a pospomínali na predošlé časy. Na dobrú náladu na harmonike hral Ivan Makovník a spieval brat Milan Makovník. Pridali sa aj ďalší jubilanti a starší spoluobčania obce.

V minulom roku sme absolvovali kontroly registratúry dokumentácie obce ako aj kontrolu z Krajského hasičského zboru na preventívne prehliadky budov. Kontrola nás neobišla ani z Okresného úradu na uskladnenie materiálu a dokumentácie civilnej ochrany v prípade vyhlásenia mimoriadnych udalostí a ohrozenia. V zmysle zákona sa uskutočnil finančný audit obce za predchádzajúci rok. Všetky kontroly boli bez výhrad. Poďakovanie patrí pani Eve Turčanovej, administratívnej pracovníčke, ktorá pripravovala potrebné úlohy a dokumentáciu.

O našu kaplnku sa počas roka starali Margita Čillíková a Jana Holbusová, kostolník Dominik Bízik ako aj ďalšie ženy. Okolie pri moste skrášlili Jozefína Janovcová a Margita Čillíková.

Obecnú stránku na našom webe dopĺňal počas roka Janko Púpala. Ďakujeme.

Možno som nespomenul všetko, čo sa nám minulý rok podarilo urobiť. Preto touto cestou ďakujem všetkým obyvateľom obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v minulom roku v obci pri rôznych aktivitách. Som si vedomý, že aj keď sa nám podarilo realizovať množstvo úloh, stále máme čo dokončovať a v čom pokračovať. Nedá sa urobiť všetko naraz a hneď, ako by si niekto myslel. Mnohokrát chýbajú finančné prostriedky, ako aj ľudský faktor. Všetko má svoj čas a tak aj úlohy, ktoré ešte máme pred sebou, sa budeme snažiť v tomto roku posunúť vpred a dokončiť. Niektoré úlohy len začneme a budúcnosť ukáže, ako sa nám bude dariť pri ich napredovaní a realizácií.

Spomeniem teda úlohy, do ktorých by sme sa tento rok chceli pustiť.

 • Podľa snehových podmienok pomôžeme pri organizovaní 43. ročníka Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej
 • Pripravíme a zorganizujeme 24.ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek – Halušky FEST Turecká 13. a 14. júla 2018
 • Pokračujeme v terénnych prácach na ihrisku, zváranie konštrukcie, nátery, osadenie pletiva, inštalovať osvetlenie a ozvučenie ihriska, zabezpečiť a osadiť siete na konštrukciu
 • Dokončiť konštrukciu zábradlia na moste Popod Vršok
 • Uhliarsky chodník Pod Dingom – pokračovať v prácach, úprava priestoru miliera
 • Izba tradícií obce v Kultúrnom dome
 • Maľovaná Turecká – nátery konštrukcií a prvkov
 • Čistá Turecká – čistenie potoka, kosenie, separovanie odpadu
 • Verejné osvetlenie, pokračovanie vo výmene led žiariviek a doplnení led svietidiel
 • Miestny rozhlas, dokončenie výmeny reproduktorov, rozhlasová ústredňa
 • Úprava cesty na Salášky, vyčistenie krajnice
 • Vypilovanie konárov popri ceste, Boboty, Malá Turecká
 • Spevnenie podkladu – separovaný odpad pri autobusovej zastávke v Hornej Tureckej
 • Vytvorenie uzatvorenej konštrukcie na komunálny odpad v dolnej časti parkoviska
 • Praga V3S – oprava korby a bočníc
 • Príprava projektovej dokumentácie – Amfiteáter Centrum Turecká
 • Príprava projektovej dokumentácie – rekonštrukcia kultúrneho domu
 • Výmena okien a bezbariérový vstup do kultúrneho domu
 • Oprava omietky a fasády starej hasične
 • Oprava obecnej miešačky
 • Oprava požiarneho auta AVIA
 • Autobusová zastávka – centrum – strecha
 • Terénne úpravy – parkovisko – priestor na amfiteáter
 • Spevnenie a úprava miestnych komunikácií
 • Dokončenie zábradlia – oporný múr Turčianka
 • Detské ihrisko – doplnenie pružinových prvkov
 • Futbalový turnaj - ihrisko
 • Oslavy SNP v obci s vatrou
 • Oslavy Mikuláša pre deti
 • Stolnotenisový turnaj

Spomenul som množstvo úloh, vízií, plány, ktoré by sme chceli v obci do budúcna realizovať. Budeme sa snažiť urobiť, čo bude v našich silách. Mnohé z nich sú dlhodobé úlohy, ktoré nebude možné v tomto roku dokončiť.

Koncom roka končí naše volebné obdobie a čakajú nás komunálne voľby, kde si budeme voliť svojich zástupcov obce na ďalšie obdobie. Uvidíme, čo nám prinesie čas a čo sa nám ešte podarí v obci urobiť.

Rok 2017 sme ukončili s počtom obyvateľov 155. Rozlúčili sme sa s tromi obyvateľmi obce.
Dovoľte mi záverom úprimne poďakovať sa za spoluprácu Vám všetkým, ktorí ste boli počas uplynulého obdobia aktívni a nápomocní obci v rámci svojich možností.

Prajem Vám v Novom roku mnoho zdravia, lásky, trpezlivosti, pochopenia, vzájomnej tolerancie, pracovných a osobných úspechov. Prajme si spoločne, aby tento rok bol výnimočnejším a krajším ako predchádzajúci.

Ďakujem Vám za pozornosť

Ivan Janovec
starosta Turecká 1.1.2018