Návrh dopravného značenia

Starosta obce dal spracovať návrh na dopravné značenie ciest v obci Turecká. Je to zatiaľ prvotný návrh, ktorý by mali v rámci možností pripomienkovať občania, resp. dať iniciatívne vlastný návrh na umiestnenie dopravného značenia.

Návrh pripomienkuje a schváli obecné zastupiteľstvo a potom bude nasledovať legislatívny proces. Proces samozrejme podlieha vyhláške o cestnej doprave a náročnej legislatívne.

Je to beh na dlhú trať, ale začať raz musíme, aby sa zlepšila bezpečnosť cestnej premávky v obci.

Celý návrh osadení dopravných značení v celej obci:

     2019_turecka_dopr_znacenie_cele.jpg

  • Návrh umiestnenia merača rýchlosti
    Návrh umiestnenia merača rýchlosti