Kalendár podujatí obce Turecká 2019

Staršie články » 2019 » Kalendár podujatí obce Turecká 2019


V poslednej dobe intenzívnejšie spolupracujeme s obcou Motyčky a v rámci pripravovaných podujatí ktoré prezentujeme v kalendároch podujatí obidvoch obcí máme aj spoločné akcie. Takže sa tešíme na spoluprácu a stretnutia. Týmto pozývame obyvateľov a návštevníkov obidvoch obcí Turecká a Motyčky na uvedených podujatiach v roku 2019.

Starosta obce Turecká Ivan Janovec a starosta obce Motyčky Maroš Lacko

Kalendár podujatí obce Turecká v roku 2019

Február/marec 2019 – uvítanie do života

9. februára 2019 – Krňačkové preteky Turecká, 44. ročník o Cenu Krížnej a 11. ročník Majstrovstvá Slovenska, Salašky

29. júna 2019 – Prestížny Futbalový zápas Slobodní-Ženatí – mix Turecká – Motyčky, Obec Motyčky, Jergalská Marakana o 17:00 hod.

19. – 20. júla 2019 – Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek, jubilejný 25. ročník – od roku 1995

17. augusta 2019 – Futbalový turnaj – okolité obce a teamy, Marakana za kultúrnym domom – oficiálny 1. ročník, 9:00 hod.

24. augusta 2019 – Oslavy SNP spoločne s obcou Motyčky

  • Cyklokros + horský cyklokros, 9:00 hod
  • Ukážka požiarnej techniky, DHZ obce Turecká
  • Oslavy pri pomníku SNP, 18:00 hod
  • Zapálenie vatry SNP, 19 30 hod, centrum
  • Občerstvenie pre účastníkov osláv
  • Večerný kultúrny program, premietanie filmu s tématikou SNP

12. októbra 2019 – Futbalový zápas: Slobodní - Ženatí - Turecká, ihrisko Marakana za Kultúrnym domom, 14:00 hod.

07. decembra 2019 – Mikuláš v Tureckej, centrum, resp. Kultúrny dom , 17:00 hod.

15. decembra 2019 - Oslavy životných jubileí a posedenie s občanmi Tureckej, kultúrny dom – 15:00 hod.

28. decembra 2019 – Vianočný pig-pongový turnaj, kultúrny dom, 10:00 hod.