Rekonštrukcia hasične Výzva

Staršie články » 2019 » Rekonštrukcia hasične Výzva

Obec Turecká zverejňuje výzvu na doručenie cenových ponúk dodávateľov na výrobu, dodávku a osadenie stavebných prvkov:

  1. Garážová  sekcionárna brána na  budovu Hasičskej zbrojnice –  obecný úrad – rozmery 3660 x3650 mm, so vstupnými dverami – motoricky ovládaná, zateplená
  2. Okná – 2 ks otváravo sklopné - na budove starej hasične – rozmery 860 x 840 mm, tmavý dub – 2 ks, s vonk. a  vnútor. parapetmi
    Okno –  1 ks -1270 x 1490 mm dvojkrídlové otváravé – tmavý dub z vonku-  s parapetmi
  3. Dvere vchodové vonkajšie - do starej hasične – ľavé, rozmerov 950 x 2070 mm, z vonku tmavý dub, plné , resp 1/3 zasklené – 1 ks
  4. Demontáž a osadenie garážovej brány, okien a dverí, murárske práce

Bližšie informácie: Ivan Janovec, starosta obce Turecká, 0908616212, starosta@obecturecka.sk, info@obecturecka.sk
Ponuky zasielajte na adresu: Turecká č.341, 97602 Staré Hory, alebo na uvedené mailové adresy
Termín doručenia ponúk: do 6. 2. 2019