Krňačky Turecká 2020 - Zrušenie

Staršie články » 2020 » Krňačky Turecká 2020 - Zrušenie

Krňačkové preteky v Tureckej plánované v náhradnom termíne 7. marca 2020 sa žiaľ neuskutočnia, pre nedostatočné snehové podmienky na trati z Javoria na Salášky.
 
Ide o bezpečnosť pretekárov na trati a nedostatočnú vrstvu snehu v časti horou.
Snáď nám budúci rok 2021 perinbabka nasneží viac a skôr, aby sme sa stretli znovu na svahoch Krížnej na Krňačkách.

Ďakujeme za porozumenie.

Za Organizačný výbor
OZ Krňačky Turecká

Ivan Janovec, predseda OZ