Podrobne o jednotlivých skupinách ohrození

Civilná ochrana obyvateľstva » Podrobne o jednotlivých skupinách ohrození

Podrobné informácie o jednotlivých skupinách ohrození rozdelené do osobitných súborov.
Varovanie obyvateľstva varovnými signálmi
Ako postupovať pri
 - vzniku povodne
 - vzniku požiaru
 - vzniku víchrice
 - úniku nebezpečných chemických látok
 - úniku nebezpečných biologických látok
 - úniku rádioaktívnych látok
 - dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok
 - oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky, a pod.
 - obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček…)
 - neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)
 - ochorení zvierat (epizoócie)
 - ípade zemetrasenia
 - samovoľnej evakuácii
 - útoku teroristov
Čo si vziať do evakuačnej batožiny
Prostriedky individuálnej ochrany

Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.