Dejiny hasičského zboru v Tureckej

História » Dejiny hasičského zboru v Tureckej

Prvé zmienky o hasičoch v Tureckej sú z roku 1923:
- zakladateľ Karol Lichner, št. horár, miestopreseda od 01.09.1923
- Eugen Kollár  - povolaním št. správca učiteľ – 01.10.1923 - zakladateľ.
No zbor nezotrval nadlho, bol zrušený.

Fungujúci hasičský zbor od roku 1931. DHZ sa od r. 1931 volal dobrovoľný ohňohasičský zbor v Tureckej.

Zo zápisníc DHZ od 30.01.1938 do 01.10.1959
Výročné valné zhromaždenia sa konali každoročne začiatkom roka.

V priebehu roku 1937 bolo 6 cvičení a 1 poplach. Celkový počet členov 20 a 1 čestný.

 • veliteľ: Ján Holbus, tajomník Čunderlík Frant

V roku 1938 bolo 11 cvičení, 1 nočné. DHZ sa zúčastnil na oslave 15. jubilea H.O.J. č. 9 v Banskej Bystrici., 1 verejnej oslavy na uvítaní slovenskej vlády v BB a 4 cirkevných osláv na Starých Horách.

 • veliteľ: Ján Holbus, tajomník: Čunderlík Frant

V roku 1939 bolo 8 cvičení strojom, 2 poradové, 2 x poplach, 1 nočné cvičenie. DHZ má 16 činných členov a 1 čestného člena. Zbor sa zúčastnil 2 cirkevných osláv, 1 verejnej oslavy na Starých Horách 1 spoločného majálesu v Tureckej a 1 majálesu na Starých Horách.

Dňa 25.02.1940 bola voľba funkcionárov:

 • veliteľ Čunderlík Frant
 • námestník veliteľa Jozef Čunderlík
 • tajomník: Ján Holbus
 • pokladník: Titus Môcik

V roku 1940 DHZ previedol 11 cvičení, 1 poplachové, 1 nočné, zúčastňoval sa cirkevných osláv, 1 oslava posviacky motorovej striekačky v Uľanke, usporiadal tanečnú zábavu a 1 divadelné predstavenie. Počet členov 23 a 1 čestný.

Na valnom zhromaždení dňa 01. 03. 1942 sa dohodli o dekorovaní za 10 ročnú činnosť členov DHZ:  Jozef Jasenský, Titus Môcik, Jozef Strmeň, Jozef Kráčik, Emil Môcik, Ján Stolár, Vojtech Čillík, Jozef Čillík, Anton Čillík (čestný člen).

25.03.1943 bol za tajomníka zvolený Jozef Kráčik, dekorovanie za 10 ročnú službu Jozefa Čunderlíka
20.02.1944 bol za gazdu DHZ zvolený Jozef Kontúr

7. 05. 1944 boli na mimoriadnom valnom zhromaždení schválené stanovy DHZ
04.06.1945 za veliteľa zvolený Jozef Jasenský, pokladník Emil Môcik,
25.11.1945 bolo 236 činných členov a 2 čestný členovia

3.02.1946 udelené absolutorium  Tittusovi Môcikovi a Jánovi Holbusovi  za prácu a ochotu na poli hasičskom. Za pokladníka zvolený Ján Stolár.
V roku 1946 sa zbor zúčastnil korunácie panny Márie, a 16. výročia DHZ na Motyčkách


Dňa 23.03.1947 sa konala výborová schôdza ohľadne novej strojárne, chceli okrem strojárne aj miesto na kultúrnu miestnosť, miestnosť na hasičské schôdze a divadelné predstavenia

V roku 1947 sa zúčastnili na lesnom požiari.

Dňa 14.03.1948 volili nových funkcionárov: veliteľ: Jozef Čunderlík, námestník veliteľa: Emil Môcik, dozorca majetku: Viktor Mydlo, za vzdelavateľa a režiséra: Jozef Jasenský, do akčného výboru bol zvolený Jozef Jasenský, do  kurzu boli určení: Emil Môcik, Jozef Kontúr, Anna Sásiková, Jozef Kráčik
12.07.1948 sa na výborovej schôdzi uzniesol DHZ na zakúpení a zveľadí osvetovej a divadelnej činnosti v našich malých osádkach v Hornej a Dolnej Tureckej – zakúpenie nového divadelného javiska

Dňa 29.7.1950 voľba nových funkcionárov Miestnej jednoty: predseda: Bohumil Čillík, 1. podpredseda: Ján Makovník, 2. podpredseda: Emil Chladný ml., referent pre výcvik: Viktor Mydlo, tajomník: Juraj Valent, Pokladník: Ján Stolár, osvetl. a kult. referent: Jozef Chovan,  referent pre preventívnu ochranu: Jozef Jasenský, referent samaritánsky: Jozef Kontúr, referent dorastu: Bohuš Almáši, referent žien: Elena Kráčiková, referent odboru školenia: Viktor Mydlo, referent organizačný: Ján Bízik

 • funkcionári požiarneho zboru: veliteľ: Jozef Čunderlík, Zástupca: Emil Môcik, veliteľ družstva. Jozef Čillík I. , zástupca družstva: Jozef Jasenský, strojník: Ladislav Holbus

V roku 1950 vstupujú do DHZ prvé ženy. Prvé členky DHZ : Ružena Čillíková, Božena Almášiová, Božena Chladná, Božena Majerská, Jozefína Sásiková

Citovanie Bohumila Čillíka zo dňa 25.05.1952: "V minulosti sa na hasiča pozeralo len tak jako na parádu, dneska už je nie tak, dnes má hasičstvo veľký význam v budovaní socializmu v našej vlasti"
Dňa 25.05.1952 voľba nových členov Miestnej jednoty Československého hasičstva: predseda: Čillík Bohumil, 1. podpredseda: Mydlo Viktor, 2. podpredseda: Ján Makovník,  referent pre výcvik: Mydlo Viktor, tajomník: Čunderlík Jozef, pokladník: Čillík Jozef I, osv. a kul. ref. : Branecki Anton, ref. pre prev. Ochranu: Jozef Jasenský, ref. Samaritánsky: Kontúr Jozef, ref. dorastu: Jasenský Otto, referent žien: Čillíková Mária, ref. odboru školenia: Mydlo Viktor, ref. organizačný: Holbus Ladislav, revízori účtov: Ján Čunderlík, Jozef Čillík II, Ludvik Čillík.

 • Požiarny zbor: veliteľ: Mydlo Viktor,

Dňa 22.02.1953 voľba nových členov Miestnej jednoty Československého hasičstva: predseda: Albín Makovník,  podpredseda: Mária Čillíková, ,  tajomník: Vojtech Čillík, pokladník: Čillík Jozef I, osv. a kul. ref. : Etela Sásiková, ref. pre prev. ochrany: Ludvik Čillík, ref. samaritánsky: Kontúr Jozef, ref. dorastu: Jasenský Otto, referent žien: Čillíková Emília, ref. odboru školenia: Mydlo Viktor, ref. organizačný: Herman Čillík, revízori účtov: Ján Jasenský st., František Majerský,
Dňa 6.12.1953 voľba nových členov Miestnej jednoty Československého hasičstva: predseda: Albín Makovník,  podpredseda: Eugen Jasenský,  tajomník: Homola Ján, pokladník: Čillík Ivan, osv. a kul. ref. : Otto Jasenský, ref. pre prev. ochrany: Mydlo Viktor,  ref. organizačný: Sásik Domin, revízori účtov: Hubert Čillík


Zoznam členov Miestnej jednoty československého hasičstva z 02.01.1954:

 • Makovník Albín, Mydlo Viktor, Homola Ján, Čillík Jzef I., Kontúr Jozef, Čillíková Mária, Makovník Ján, Spišiak Jozef, Čillík Jozef II, Holbus Ladislav, Čunderlík Jozef, Domín Sásik, Čillík Ludvik, Krášik Jozef, Čunderlík Ján, Jasenská Jozef I., Jasenský Otto, Majrský Emil, Jasenský Jozef II., Čillík Hubert, Čillík Ivan, Čillík Milan II., Eugen Jasenský, Strmeň Ľubomír, Holbus Dušan, Babjak Peter, Majerský Stano, Chladný Ivan, Janovec Otto,

09.05.1954 zvolený za veliteľa MJ CŠH Eugen Jasenský
18.12.1954 voľba nových členov Miestnej jednoty Československého hasičstva: predseda: Ján Babjak,  tajomník: Jozef Jasenský, pokladník: Čillík Ivan, osvetový . ref. : Ján Homola, ref. kultúry: Otto Jasenský,  ref. pre prev. ochrany: Mydlo Viktor,  Hospodár: Hubert Čillík, revízor: Stano Mydlo


V septembri 1979 bolo založené družstvo mladých požiarnikov. Vedúcim družstva bol Ivan Chladný. Členovia v roku 1979-1980: Ivan Čillík, Ivan Janovec, Róbert Čillík, Marián Jasenský, Stano Babjak, Jozef Strmeň, Peter Chladný, Vlado Babjak.


Družstvo v rokoch: 1980/1981:

 • vedúci: Ivan Gregor
 • členovia: Róbert Čillík, Marián Jasenský, Ľubomír Funiak, Stanislav Babjak, Jozef Strmeň, Pavel Gregor, Peter Chladný, Vladimír Babjak, Marín Čunderlík, Roman Čunderlík.

Dňa 16.10.1980 sa Mladí požiarnici z Tureckej zúčastnili prvého zrazu hry PLAMEŇ.  Mladší žiaci sa vo svojej kategórii umiestnili na 7. mieste.
Dňa 06.11. 1980 sa družstvo mladí požiarnici zúčastnilo lampiónového sprievodu na počesť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Starých horách.
Na schôdzkach družstva cvičili s ručnými hasiacimi prístrojmi, ďalej tiež beh cez prekážky a nacvičovali rôzne disciplíny na súťaže PLAMEŇ

Dňa 13. júla 1981 sa družstvo MP zúčastnilo osláv 50. výročia DHZ v Tureckej.  Pred hosťami predviedli krátky program.


Družstvo v rokoch 1981/1982:

 • Vedúci: Ivan Gregor
 • Členovia: Marián Jasenský, Róbert Čillík, Stanislav Babjak, Ľubomír Funiak, Marian Čunderlík, Roman Čunderlík, Iveta Čunderlíková, Beata Babjaková, Katka Gregorová, Soňa Gregorová, Pavel Gregor

 

Dňa 13.10.1981 sa MP zúčastnili 1. kola družstiev mladých požiarnikov v Medzibrode, umiestnili sa na 8. mieste.


Dňa 24.04.1982 - 2. kolo súťaže družstiev mladých požiarnikov vo Valaskej – obsadili 2. miesto


Družstvo v rokoch 1982/1983:
Vedúci: Ivan Gregor
Členovia: Róbert Čillík, Stano Babjak, Ľubomír Funiak, Marian Čunderlík, Roman Čunderlík, Pavel Gregor, Katarína Gregorová, Beata Babjaková, Juraj Babjak, Miroslav StrmeňČlenovia dobrovoľného ohňohasičského zboru v Tureckej od roku 1932:

 • Ján Almáši ml, gazda – vstúpil 01.01.1933, vystúpil 03.04.1937
 • Ján Babjak – vstúpil 01.01.1932, vystúpil 07.08.1932
 • Rudolf Babjak – vstúpil 01.10.1934, zomrel 18.10.1935
 • Anton Čillík – vstúpil 1932 – udelené absolutárium a čestné členstvo 20.01.1934
 • František Čunderlík – vstúpil 01.01.1932
 • Emil Čunderlík – vstúpil 01.02.1932, vystúpil 01. 10. 1935, následkom presenčnej služby
 • Ján Čunderlík (krivý) vstúpil 01.10.1932, vystúpil 01.07.1933
 • Jozef Čillík I. vstúpil 01.02.1932
 • Štefan Čunderlík- vstúpil 01.02.1932, vystúpil 15.01.1933
 • Elemír Čillík  - vstúpil 31.12.1932, vystúpil 31.12.1932 následkom práce
 • Jozef Čillík II – vstúpil 01.02.1932, vystúpil 01.10.1934 následkom prez. služby
 • Jozef Čunderlík – vstúpil 01.01.1933
 • Jozef Čillík II., vstúpil 01.01.1933, vystúil 01. 10.1936 násl. prez. služby
 • Štefan Čillík – vstúpil 01.02.1932
 • Ernest Čunderlík  - vstúpil 01.02.1932 vystúpil 01.10.1932 – narukoval
 • Vojtech Čillík – vstúpil 01.02.1932
 • Ján Čillík – vstúpil 01.10.1934, vystúpil 12.05.1938 následkom práce
 • Emil Čillík – vstúpil 01.10.1936
 • Emília Čunderlíková rod. Strmeňová – vstúpila 05.6.1933 – samaritánka
 • Emil Chladný – vstúpil 01.01.1932, vystúpil 13.09.1937
 • Jozef Chladný – vstúpil 01.02.1932
 • Ján Holbus ml., vstúpil 01..01.1933
 • Ladislav Holbus – vstúpil 19.05.1935
 • Jozef Jasenský – vstúpil 01.02.1932
 • Rudolf Jasenský – vstúpil 01.02.1932, zomrel 21.05.1935
 • Ján Jasenský I.  – vstúpil 01.01.1933, vystúpil 01.09.1933
 • Ján Jasenský II  - vstúpil 01.01.1933, vystúpil 15.06.1936
 • Ludvík Jasenský – vstúpil 01.02.1932, vystúpil 31.12.1932 – pre pracovný pomer
 • Vojtech Jasenský – vstúpil 01.02.1932 , vystúpil 15.01.1933
 • Jozef Jasenský – vstúpil 01.05.1937
 • Jozef Kontúr – vstúpil 01.02.1932
 • Jozef Kráčik  II – vstúpil 01.01.1933, vystúpil 01.10.1936 – násl. prez. služby
 • Anton Kontúr – vstúpil 01.05.1936
 • Titus Môcik – vstúpil 01.02.1932
 • Emil Môcik – vstúpil 01.02.1932
 • Viktor Mydlo – vstúpil 01.02.1932, vystúpil 29.05.1934
 • František Majerský – vstúpil 01.01.1932
 • František Môcik – vstúpil 21.10.1933, vystúpil 07.05.1935
 • Anton Mydlo – vstúpil 29.05.1934
 • Jozef Strmeň – vstúpil 01.02.1932
 • Dominik Sásik – vstúpil 01.02.1932
 • Ján Stolár – vstúpil 01.02.1932, vystúpil 01.10.1934 vojenská prez. služba
 • Emil Strmeň- vstúpil 01.01.1933, vystúpil 15.06.1933
 • František Stolár – vstúpil 01.05.1934, vystúpil 01.10.1936 – prez. služba
Zoznam osôb, ktoré boli členmi DHZ v Tureckej.

 • Homola Ján – česť jeho pamiatke
 • Babjak Otto
 • Jasenský Evgen – česť jeho pamiatke
 • Čunderlík Viliam – česť jeho pamiatke
 • Majerský Milan – česť jeho pamiatke
 • Makovník Tibor
 • Makovník Milan st.
 • Makovník Ivan
 • Strmeň Bohuš – česť jeho pamiatke
 • Strmeň Ladislav – česť jeho pamiatke
 • Čillík Milan
 • Čillík Hubert
 • Jariabka Vladimír – česť jeho pamiatke
 • Spišiak Jozef – česť jeho pamiatke
 • Čunderlík Jaroslav
 • Čunderlík Ivan
 • Chladný Ivan
 • Holbus Dušan
 • Jasenský Otto
 • Gregor Ivan
 • Čillík Jaroslav
 • Čillík Ludevít – česť jeho pamiatke
 • Janovec Otto
 • Sásik Ján
 • Čillík Jozef
 • Leštinský Milan
 • Holbus Vladimír
 • Chladný František
 • Chladný Miroslav
 • Holbus Otto
 • Plánka Zdeno
 • Jasenský Ivan
 • Čillík Miroslav
 • Čunderlík Ján st.
 • Jasenská Viera
 • Stolárová Kristína – česť jej pamiatke
 • Nestler Ervín
 • Jasenský Milan
 • Planka Milan
 • Gregor Pavel
 • Jasenský Jozef – česť jeho pamiatke
 • Strmeň Vladimír st.
 • Babjak Vladimír
 • Janovec Otto
 • Kontúr Jozef
 • Mrváň Ľubor
 • Babjak Stanislav
 • Rýs Branislav
 • Čigáš Rudolf
 • Bulla Peter
 • Čunderlí Marian
 • Čunderlík Roman
 • Čillík Branislav


Súčastní členovia DHZ:

 • Michal Čillík
 • Ivan Janovec
 • Marian Jasenský ml.,
 • Peter Strmeň
 • Vladimír Strmeň ml.,
 • Bohumi l Strmeň
 • Róbert Roháč
 • Michal Leštinský
 • Martin Nestler
 • Miroslav Frátrik ml,
 • Viliam Čunderlík
 • Peter Čillík
 • Ľubomír Funiak
 • Pavol Funiak
 • Vladimír Homola
 • Ján Turčan
 • Peter Čunderlík
 • Ján Čunderlík ml.
 • Miroslav Strmeň
 • Milan Murgaš
 • Milan Makovník ml., Ivan Gregor
 • Vladimír Škrlík
 • Marian Jasenský st.
 • Peter Jasenský
 • Róbert Čillík
 • Ľubomír Sásik ml.,