VÝSLEDKY PRETEKOV

Halušky » Halušky "FEST" Turecká 2013 » VÝSLEDKY PRETEKOV

Skvelý tohtoročný ročník podujatia skončil, všetky halušky sú zjedené, a my sme pre vás pripravili výsledkové listiny obidvoch kategórií. Sú pripravené na stiahnutie vo formáte PDF.

Aby bolo jasné, z čoho všetkého sa hodnotilo aby sa dala spraviť výsledková listina, striktne sa vychádzalo z tohtoročných pravidiel pre túto súťaž 2013, v ktorých bolo zopár bodov, ktoré sa pre zabezpečenie objektivity nemohli obísť:

1. HLAVNÁ KATEGÓRIA – TRADIČNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY
Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek na čas a hodnotenie kvality.
Čas varenia:
- družstvo pripraví na štart - rozhodca odštartuje družstvo na varenie pokynom “Štart“, zapne meranie času na stopkách, až potom sa začne činnosť družstva
- kuchári po uvarení upravia vzhľad hotového jedla a povedia „ hotovo“. Rozhodca zastaví čas, oboznámi súťažiacich s ich časom a zapíše ho do formulára hodnotenia, čas potvrdí kuchár zo súťažného družstva podpisom do formulár.
Čas jedenia:
- čas jedenia sa počíta od pokynu vydaného rozhodcom „Štart“ a ukončí zdvihnutím ruky kuchára po zjedení všetkých halušiek, pričom miska musí ostať prázdna!
- rozhodca zapíše výsledný čas jedenia do formulára a oboznámi o čase súťažné družstvo, podpisom kuchára na formulár sa potvrdí správnosť údajov kvôli objektivite výsledkov
Body:
- od hodnotiacej komisie – degustátorov, minimálne však 25 bodov. V prípade, že družstvo nedosiahne hranicu kvality – 25 bodov, za každý chýbajúci bod im bude pripočítaná 1 minúta k celkovému času
- vyhráva družstvo s najväčším počtom bodov a najkratším časom.

2. KATEGÓRIA – HALUŠKY TISÍC CHUTÍ
Súťaž v kvalite uvarených halušiek z rôznych ingrediencií
- v tejto kategórií sa môžu prezentovať súťažné družstvá, ktoré môžu variť halušky aj z iných ingrediencií ako bryndza, napr. s kapustou, syrokrémom, tvarohom, vajcom atď. podľa chutí súťažiacich. Súťaží sa rovnako podľa pravidiel v predchádzajúcej kategórií s tým, že časový limit varenia 3 kg halušiek je max. 40 minút. Následne sa bude hodnotiť len kvalita jedla.
- víťazom najkvalitnejších halušiek je družstvo s najvyšším súčtom bodov od členov degustačnej komisie, čo sa týka „ kvality“, dodrží časový limit varenia a pravidlá súťaže.

Takmer všetky družstvá za držali pravidiel disciplinovane. V niektorých prípadoch bolo však nutné pridať trestné minúty a trestné body a tým sa celkový čas niektorého družstva natiahol.

V jednom prípade došlo k oficiálnemu protestu voči výsledku merania času. Protest bol akceptovaný aj napriek správnemu postupu zúčastneného rozhodcu. Družstvá si ale musia uvedomiť, že rozhodca nemá možnosť nadržiavať, či akokoľvek umelo naťahovať čas, pretože stopky drží v ruke pred pretekajúcim družstvom a zastavuje ich na pokyn pretekárov. Čas im ukáže a až potom sa zapíše. A ešte aj ten zapísaný čas vedúci družstva odsúhlasuje svojim podpisom.

Aj keď nakoniec, o čo tu ide hlavne - o hru, o radosť z veselej akcie a spoločnosti.