Zmluvy

Zverejnenie zmlúv, objednávok a faktúr » 2014 » Zmluvy


Číslo Zmluvy: 04.12.2013 - Zámenná zmluva
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183

Odberateľ: Doc. MUDr. Roman Kováč a manželka MUDr.ĽUbica Kováčová

Dátum podpisu: 04.12.2012
Dátum splatnosti:
Suma:
obec Turecká prevádza pozemok p.č. 194/2 na Kováčovcov a Kováčovci prevádzajú na obec Tureckú parcelu č. 186/2


 

 

Číslo Zmluvy: 411/2012

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 13.03.2012
Dátum splatnosti:
Suma:
Text: dodávka el. energie od 01.07.2012 do 31.12.2014 na odberné miesta: 1208431, 1208428, 1208430, 1208427, 1303991, 1303990, 1303989, 1303988, 1303987, 1303986, 1303985, 1303984, 1303907,


Číslo Zmluvy: 422/2013
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 17.06.2013
Dátum splatnosti:
Suma:
Text: dodávka el. energie od 01.01.2014 do 31.12.2016 na odberné miesta: 1208431, 1208428, 1208430, 1208427, 1303991, 1303990, 1303989, 1303988, 1303987, 1303986, 1303985, 1303984, 1303907, 

 

 

 


Číslo Zmluvy: 21.05.2012

Dodávateľ: Heineken Slovensko a.s., IČO: 36528391
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 21.05.2012
Dátum splatnosti:
Suma:
Text: Zmluva o partnerstve


Číslo Zmluvy:  08.10.2013
Dodávateľ: Správa katastra BB, IČO: 37827731
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 08.10.2013
Dátum splatnosti:
Suma:
Text:  Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností č. 27 z 24.03.2006


 Číslo Zmluvy: 10

Dodávateľ: Obec Badín, IČO. 00313262
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 08.11.2012
Dátum splatnosti:
Suma:
Text:  Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu


Číslo Zmluvy: 288-11-934/2014

Dodávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, IČO: 17316219
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 18.02.2014
Dátum splatnosti:
Suma:
Text: Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z informačného systému katastra nehnuteľností


Číslo Zmluvy: 29.01.2014

Dodávateľ: Geosense SK s.r.o., IČO: 46812342
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 29.01.2014
Dátum splatnosti: do 10 dní
Suma: 400 euro
Text: Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie


Číslo Zmluvy: 04.01.2014

Dodávateľ: Úrad práce BB, IČO: 37949799
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 04.01.2014
Dátum splatnosti:
Suma:
Text:  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obených slkužieb pre obec....


Číslo Zmluvy: 5

Dodávateľ: Obec Staré Hory, IČO: 00313831
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 11.02.2014
Dátum splatnosti:  mesačne podľa faktúry
Suma: 152,99 euro
Text: Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme motorového vozidla


Číslo Zmluvy: 2013/845

Dodávateľ: Ministertvo obrany SR ., IČO: 30845572
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 11.12.2013
Dátum splatnosti:
Suma:
Text: Darovacia zmluva č. 2013/845 - mikrobus Š-1302

 


Číslo Zmluvy: 16.01.2014

Dodávateľ: Geosense SK s.r.o, IČO: 46812342
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 16.01.2014
Dátum splatnosti:  podľa faktúr
Suma:
Text: Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

 


 Číslo Zmluvy: 04.12.2013

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Doc. MUDr Roman Kováč PhD, MUDr. ĽUbica Kováčová
Dátum podpisu: 04.12.2013
Dátum splatnosti: 
Suma:
Text: Zámenná zmluva


 

  Číslo Zmluvy: 10/2013

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: RAVEN a.s., IČO: 31595804
Dátum podpisu: 18.09.2013
Dátum splatnosti:  18.09.2013
Suma: 2500
Text: Dohoda o vzájomnej kompenzícii záväzkov a pohľadávok


Číslo Zmluvy: 10/2013

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Bryndziareň a syráreň s.r.o., IČO: 36040690
Dátum podpisu: 19.08.2013
Dátum splatnosti:  18.09.2013
Suma: 592,09
Text: Dohoda o vzájomnej kompenzícii záväzkov a pohľadávok


 Číslo Zmluvy: 14032014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 36527980
Dátum podpisu: 14.03.2014
Dátum splatnosti:  14.04.2014
Suma: 500,00 
Text: Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie


 

Číslo Zmluvy: 18.06.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Bryndziareň a syráreň s.r.o, IČO: 36040690
Dátum podpisu: 18.06.2014
Dátum splatnosti:  29.07.2014
Suma:1100 €
Text: Zmluva o poskytnutí reklamy – Halušky 2014


 

 

 

Číslo Zmluvy: 16.01.2014

Dodávateľ: Anténa Média s.r.o., IČO: 46216472
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 18.03.2014
Dátum splatnosti:  19.07.2014
Suma:700 €
Text: Zmluva o spolupráci – Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: MK-195/2014/7.1

Dodávateľ: Ministerstvo kultúry SR, IČO: 00165182
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 27.05.2014
Dátum splatnosti:  19.07.2014
Suma:2000 €
Text: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu – Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 11.06.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Eat and Coffee spol. s r.o., IČO: 44002432
Dátum podpisu: 11.06.2014
Dátum splatnosti:  11.06.2014
Suma:100 €
Text: Zmluva o poskytnutí reklamy -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 13.06.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: PL GROUP spol. s r.o. IČO: 45498172
Dátum podpisu: 13.06.2014
Dátum splatnosti:  13.06.2014
Suma:100 €
Text: Zmluva o poskytnutí reklamy -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 6/2014/ARVI

Dodávateľ: Agentúra pre rozvoj vidieka, IČO: 34075381
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum podpisu: 23.04.2014
Dátum splatnosti:  19.07.2014
Suma:2000 €
Text: Zmluva o finančnej podpore aktivity -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 162/2014/GR

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. IČO: 36644030
Dátum podpisu: 18.06.2014
Dátum splatnosti:  25.06.2014
Suma:200 €
Text: Zmluva o reklame -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 1/2014/049

Dodávateľ: Generali Poisťovňa a.s., IČO: 35709332
Odberateľ: Obec Turecká,  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 10.06.2014
Dátum splatnosti:  21.07.2014
Suma:1000 €
Text: Zmluva o vzájomnej spolupráci-  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: Z-S 2014-000096-00

Dodávateľ: SSE- Metrológia, s.r.o., IČO: 36411141
Odberateľ: Obec Turecká,  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 18.03.2014
Dátum splatnosti:  21.07.2014
Suma:1000 €
Text: Darovacia zmluva -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 13.05.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Kuster- automobilová technika, spol. s r.o.,  IČO: 31572995
Dátum podpisu: 13.05.2014
Dátum splatnosti:  21.07.2014
Suma:500 €
Text: Zmluva o poskytnutí reklamných priestorov -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 09.05.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: OFTAL s.r.o.  IČO: 36626406
Dátum podpisu: 09.05.2014
Dátum splatnosti:  30.05.2014
Suma:200 €
Text: Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 12.05.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: GRAND POWER s.r.o.  IČO: 36040151
Dátum podpisu: 12.05.2014
Dátum splatnosti:  30.05.2014
Suma:250 €
Text: Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: U 1340/2013

Dodávateľ: MADE spol s.r.o. IČO: 36041688
Odberateľ: Obec Turecká,  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 31.03.2014
Dátum splatnosti:  podľa faktúry
Suma: 400  
Text: Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve


 

Číslo Zmluvy: 02.06.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: MADE spol. s r.o.  IČO: 36041688
Dátum podpisu: 02.6.2014
Dátum splatnosti:  20.06.2014
Suma:100 €
Text: Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: DOHODA

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 37949799
Odberateľ: Obec Turecká  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 01.07.2014
Dátum splatnosti:  31.12.2014
Suma:
Text: Dohody uzatvorená podia ! 10 ods. 3, ods. 9 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení


 

Číslo Zmluvy: 14.07.2014

Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: AUTOS KMEŤ spol. s r.o.  IČO: 36046698
Dátum podpisu: 14.07.2014
Dátum splatnosti:  24.07.2014
Suma:500€
Text: Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie -  Halušky 2014


 

Číslo Zmluvy: 14.07.2014

Dodávateľ: Hudobná skupina PLOŠTÍN PUNK,  IČO: 30521980
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu: 14.07.2014
Dátum splatnosti:  21.07.2014
Suma:1000 €
Text: Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie-   Halušky 2014


 Číslo Zmluvy: 16.01.2014

Dodávateľ: Geosense SK s.r.o.,  IČO: 46812342
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu:16.01.2014
Dátum splatnosti:  30.01.2014
Suma:150 €
Text: Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb


 

 Číslo Zmluvy: dodatok 5

Dodávateľ: Obec Staré Hory,  IČO: 00313831
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu: 11.02.2014
Dátum splatnosti:  20. deň v mesiaci
Suma:152,99 €
Text: Nájom vozidla BOBOR


 

Číslo Zmluvy: A8123798

Dodávateľ: Orange SLovensko a.s.,  IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu: 12.11.2014
Dátum splatnosti:  podľa zúčtovacieho obdobia
Suma: iný spôsob platby
Text: poskytnutie verejných služieb

 

 Číslo Zmluvy: A8123783

Dodávateľ: Orange SLovensko a.s.,  IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu: 12.11.2014
Dátum splatnosti:  podľa zúčtovacieho obdobia
Suma: iný spôsob platby
Text: poskytnutie verejných služieb


 

Číslo Zmluvy: A8123937

Dodávateľ: Orange SLovensko a.s.,  IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu: 12.11.2014
Dátum splatnosti:  podľa zúčtovacieho obdobia
Suma: iný spôsob platby
Text: poskytnutie verejných služieb


 

Číslo Zmluvy: A8123862

Dodávateľ: Orange SLovensko a.s.,  IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká,   IČO: 00648183
Dátum podpisu: 12.11.2014
Dátum splatnosti:  podľa zúčtovacieho obdobia
Suma: iný spôsob platby
Text: poskytnutie verejných služieb


 

 Číslo Zmluvy: C1-2110-BB Líška

Dodávateľ: Obec Turecká.,  IČO: 00648183
Odberateľ: Orange SLovensko a.s.,  IČO: 35697270
Dátum podpisu: 24.10.2014
Dátum splatnosti:  mesačne
Suma: iný spôsob platby
Text: nájom pozemku na Líške


 

 Číslo Zmluvy: C1-0561-BB

Dodávateľ: Obec Turecká.,  IČO: 00648183
Odberateľ: Orange SLovensko a.s.,  IČO: 35697270
Dátum podpisu: 24.10.2014
Dátum splatnosti:  jednorázovo podľa faktúry
Suma: 1000 €
Text: dohoda o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti


 

  Číslo Zmluvy: 1-13626456437

Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,  IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Turecká.,  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 01.12.2014
Dátum splatnosti:  01.12.2014
Suma: 9,90€
Text: kúpna zmluva


 

 Číslo Zmluvy: 1-13626456437

Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,  IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Turecká.,  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 01.12.2014
Dátum splatnosti:  mesačne podľa faktúry
Suma: 14,00€
Text: zmluva o poskytovaní verejnch služieb


 

Číslo Zmluvy: 02.12.2014

Dodávateľ: Ing. Eva Kútiková  IČO: 31905481
Odberateľ: Obec Turecká.,  IČO: 00648183
Dátum podpisu: 02.12.2014
Dátum splatnosti:  podľa faktúry
Suma: 350€+ DPH + vedľajšie náklady
Text: audit účtovnej závierky rok 2013