Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov » Sčítanie obyvateľov 2021

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítanie bude od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Postupne budeme pridávať ďalšie informácie.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL%20Let%C3%A1k.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plag%C3%A1t_A4.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_2_A4.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_A4.pdf


Najčastejšie otázky k SODB 2021:
https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB:
https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1 (odkaz nefunguje)

Informatívne video: (odkazy nefungujú)
https://vimeo.com/471290558
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo