Úradné hodiny obecný úrad Turecká

Dôležité aktuálne informácie o koronavíruse » Úradné hodiny obecný úrad Turecká

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme  občanom, že Obecný úrad Turecká bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.
Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.

Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

Kontakty:
Obecný úrad:  0484199270, 0908617464
Starosta obce: 0908616212

E-mail:
starosta@obecturecka.sk
turcanova@obecturecka.sk
info@obecturecka.sk