Krňačky Turecká 2020

Tradičné Krňačkové preteky v Tureckej. 8. februára 2020.
45. Ročník o Cenu Krížnej.
12. Ročník Majstrovstvá Slovenska