Krňačky Turecká 2020

Tradičné Krňačkové preteky v Tureckej. 7. marca 2020.
(pozor ZMENA: preloženie z 8. februára na 7. marec)
45. Ročník o Cenu Krížnej.
12. Ročník Majstrovstvá Slovenska

Oznamujeme súťažiacim aj návštevníkom, že sme museli presunúť Krňačkové preteky pre nedostatočné snehové podmienky,
z plánovaného termínu 8. februára 2020.

Náhradný termín sme si určili na 7. marca, ak sa teda perinbabke uráči nasypať nám ešte dosť snehu, aby sme sa mohli trochu pokrňačkovať  :)