• Hromadná vakcinácia proti besnote, a čipovanie

  Ako každý rok, pozývame Vaše zvieratká na hromadnú vakcináciu proti besnote a čipovanie, ktoré sa uskutoční 21.4.2018 o 12:00 hod. na hlavnom parkovisku.

 • Zber separovaného odpadu 2018

  V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2018

   

   

   

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2018

  Prihováram sa Vám o takomto čase vždy na Nový rok už od roku 2007. Pri každej zmene novej stránky kalendára, každý rok hodnotíme, čo sa nám v obci podarilo urobiť..

 • Rozpočet obce 2018

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020.

 • II. Turečiansky ples

  Obec Turecká Vás srdečne pozýva na II. Turečiansky ples - bez plesových rób a viazaniek, ktorý sa uskutoční dňa 27.01.2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Tureckej.