• Jubilejné Halušky Fest Turecká 2019

  Rozhodne si nenechajte ujsť jubilejný - 25. ročník súťaže,
  podujatie ktoré sa uskutoční 19.- 20. júla 2019 v Tureckej

 • Krňačky Turecká 2019

  Tradičné Krňačkové preteky v Tureckej
  9. februára 2019
  44. Ročník o Cenu Krížnej
  11. Ročník Majstrovstvá Slovenska

 • Možnosti v okolí

  Turecká je predurčená svojou polohou k cestovnému ruchu, športom a horskej turistike. V okolí je veľa trás značených aj neznačených, pribúdajú aj trasy pre horské bicykle prepájajúce doliny s okolitými vzdialenejšími cieľmi ako Horská Studňa

 • Turecká v obrazoch

  Malebná dedinka v doline pod Krížnou láka svojimi neobjavenými miestami a netradičnými pohľadmi s možnosťou vidieť ich vďaka hôľnym hrebeňom týčiacim sa nad ňou zo všetkých strán..

 • Predchádzanie výskytu a šíreniu burín s alergénmi

  Obec Turecká upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.

 • Oznámenie o prerušení distribúcie EE

  V dňoch 7.júla až 12.júla bude v časoch 7:00 - 20:00 denne, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
  distribučná, a.s.

 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica vyhlásilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Zber separovaného odpadu 2019

  V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2019
   

 • Rekonštrukcia hasične Výzva 2019

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na realizáciu zákazky:
  Elektroinštalácia v budove požiarnej zbrojnice obce Turecká