• Krňačky Turecká 2019

  Tradičné Krňačkové preteky v Tureckej
  9. februára 2019
  44. Ročník o Cenu Krížnej
  11. Ročník Majstrovstvá Slovenska

 • Možnosti v okolí

  Turecká je predurčená svojou polohou k cestovnému ruchu, športom a horskej turistike. V okolí je veľa trás značených aj neznačených, pribúdajú aj trasy pre horské bicykle prepájajúce doliny s okolitými vzdialenejšími cieľmi ako Horská Studňa

 • Turecká v obrazoch

  Malebná dedinka v doline pod Krížnou láka svojimi neobjavenými miestami a netradičnými pohľadmi s možnosťou vidieť ich vďaka hôľnym hrebeňom týčiacim sa nad ňou zo všetkých strán..

 • Rekonštrukcia hasične v Tureckej

  Prečítajte si ako sa nám darí plniť predsavzatia a naše plány ohľadom tohoto dôležitého objektu. Postupne budeme informácie dopĺňať.

 • Hromadná vakcinácia proti besnote, a čipovanie

  Ako každý rok, pozývame Vaše zvieratká na hromadnú vakcináciu proti besnote a čipovanie, ktoré sa uskutoční 27.4.2019 o 13:30 hod. na hlavnom parkovisku.

 • Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

  Obec nahlasuje na základe zákona, hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok, podľa hmotnosti vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.

 • Podujatia na Motyčkách 2019

  Aj naša spriatelená obec Motyčky na tento rok chystá široké spektrum zábavy súťaží a podujatí. Určite ich neprehliadite a zúčastnite sa.
  Ponúkame Vám zoznam podujatí na tento rok.

 • Kalendár podujatí obce Turecká 2019

  Pozrite si zoznam plánovaných podujatí v obci na tento rok, aby sme sa mali na čo už vopred tešiť.