• Mikuláš 2017

  Ahoj! 9. decembra 2017 prídem do Tureckej, s anjelom ale aj s čertom, máte poslednú šancu začať poslúchať!
  Už dnes sa teším na detičky, rozdám darčeky a starosta vraví, že bude aj predvianočný punč, tak môžu prísť aj dospelí. Váš Mikuláš

 • Zber separovaného odpadu

  Termíny pre zber separovaného odpadu v obci Turecká na rok 2018

   

   

   

 • Keď na Veľkom Lome hrala Ďatelinka

  Starosta obce sa zúčastnil krstu knihy pána Križana "Takí sme boli" v obci Veľký Lom, rodisku pána Križana. O podujatí napísal článok do Kanadského Slováka.

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  Všetky informácie k Voľbám BBSK 2017 nájdete v tejto sekcii.

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: turcanova@obecturecka.sk

 • Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

  Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.