Obecné zastupiteľstvo

Starosta:
 Ivan Janovec

Zástupca starostu:
Ján Turčan

Poslanci OZ:
Ján Turčan
Stanislav Jasenský
Mgr. Vladimír Strmeň
Ing. Milan Cisárik
Eva Leštinská

Komisie obce Turecká

Komisia stavebná:
predseda Stanislav Jasenský

Komisia finančná:
predseda
 Mgr. Vladimír Strmeň

Komisia kultúry a športu:
predseda  Ing. Milan Cisárik

Komisia poriadková:
predseda Ján Turčan

Komisia cestovného a turistického ruchu:
predseda


Komisia sociálna a zdravotná:


predseda