Zber elektro - odpadu

V obci Turecká prebieha zber elektroodpadu do 20. mája 2023.
Všetky druhy elektroodpadu môžete priniesť do altánku Zvonice pri Obecnom úrade v Tureckej.

Poznámka: elektroodpad môžete priniesť aj mimo úradných hodín a položiť ho pod zvonicu pri obecnom úrade v Tureckej

Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.