Termín podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2024

Upozornenie na termín podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2024

Obec Turecká  upozorňuje, že do 31. januára 2024 má povinnosť podať „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2024“ každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa v priebehu roka stala vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu), alebo u ktorej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, zmena výmery, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva). To znamená tí, ktorí predali, kúpili, darovali, zdedili, prípadne nadobudli dražbou byt, dom, pozemok, postavili si drobnú stavbu, prípadne inú nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie, ... Daňové priznanie je povinný si podať ako aj kupujúci, t.j. vznik, tak aj predávajúci t.j. zánik daňovej povinnosti.

Ak počas roka 2023 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve alebo v užívaní nehnuteľností daňové priznanie daňovník nepodáva.