Reklama - Waterwhite

Služby v obci » Reklama - Waterwhite

Kompletná realizácia reklamy internetovej (internetové stránky, portály, rekl.bannery a animácie,..), tlačovej (inzeráty, katalógy, brožúry, výročné správy,..), vonkajšej (bilboardy, svetelné pútače, vývesné štíty,..), zabezpečenie reklamného priestoru v časopisoch, rozhlase a televízii.

kontakt:
Ján Pupala, tel. 0904 383 921,
email: creative@waterwhite.sk, www.waterwhite.sk