Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2024

Vážení obyvatelia obce Turecká, návštevníci

Rok 2023 ubehol ako voda. Ani sme sa nenazdali ako rýchlo uplynie rok a čas, ktorý je neúprosný. Dennodenné starosti ale aj radosti nám prináša sám život, ktorého si užívame v blízkosti svojej rodiny, známych a priateľov. Každý z nás má okolo seba svojich najbližších, rodičov, deti, blízkych, s ktorými sa stretávame, pracujeme alebo užívame voľný čas.

Popri tom všetkom sa stretávame s každodennými povinnosťami a udalosťami, ktoré je potrebné vyriešiť, popasovať sa s nimi, urobiť niečo nezvyčajné, pomôcť jeden druhému, poďakovať sa. Slušná komunikácia, pozdrav "Dobrý deň", "Ahoj" a používanie prirodzených slov ako "prosím", "ďakujem", sú základom pokojného spolužitia medzi ľuďmi. Tak by to malo byť aj medzi nami. Riešenie rôznych situácií, ktoré nám prináša život, by bolo omnoho jednoduchšie.

Na prahu nového roku býva zvykom pozastaviť sa a prehodnotiť predchádzajúci rok 2023, pospomínať si niektoré udalosti, ktoré sme spoločne v našej Tureckej prežili. Poďakovať sa ľuďom, ktorí aktívne pomáhali obci v rôznych situáciách, priložili ruky k dielu.

Prvoradou úlohou roku 2023 bolo podľa starostu obce stabilizovanie finančnej situácie obce, spoločne s finančnou komisiou a dodržiavanie poriadku v obci, hlavne čo sa týka využívania obecných nehnuteľností na skladovanie materiálu a parkovanie aut na obecných pozemkoch. V tejto aktivite budeme pokračovať aj naďalej. Každý kto využíva obecný pozemok je povinný požiadať obec o súhlas a zaplatiť poplatok určený vo VZN.

Začiatok roka bol čo sa týka snehu podobný ako tento rok. Oteplenie a dážď spôsobilo, že sneh sa roztopil. Preto sme nemohli ani pripravovať naše tradičné Krňačkové preteky. Očakávané sneženie prišlo až na konci januára. Vtedy napadlo postupne takmer meter snehu, s ktorým sme spoločne bojovali.
Práve v najväčšej snehovej kalamite 4. februára 2023 sme pripravovali náš 5. Obecný ples bez tradičných rób a viazaniek v kultúrnom dome. Poďakovanie za organizáciu a prípravu patrí Majke Janovcovej Homolovej, Martine Rýsovej a ďalším, ktorí pomáhali aby sme zvládli v takých podmienkach túto kultúrnu udalosť obce. Nálada a atmosféra podujatia bola vynikajúca.

Priebežne sme pripravovali spoločne s členmi OZ Krňačky Turecká ďalší - 45. ročník Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej z Javoria na Salášky – 12. Majstrovstvá Slovenska, ktorý sa uskutočnil 11. februára 2023. Snehu sme mali dosť. Museli sme tak ako vždy, drevom naloženými krňačkami a šmykom prácne upravovať krňačkovú trať a hlavne cestu na Salášky. S touto úlohou nám pomáhali strojníci na traktore z obce Motyčky Ivan Bulla aj strojník Milan Makovník s našim HONom. Patrí im za to poďakovanie. Tento rok nám výdatne pomohol pri úprave trate krňačkový skúter so strojníkom Jožkom Hiadlovským, ktorému týmto ďakujeme za pomoc a údržbu skútra. Divákov sme mali na pretekoch neúrekom, slabšie to bolo už s účasťou pretekárov, na čo sa musíme do budúcnosti viac sústrediť. Putovný pohár získala dvojica Branislav Rýs a Matej Cisárik z Tureckej, ktorí zvíťazili po tretí krát za sebou. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali na podujatí, sponzorom a hlavne stabilným členom OZ Krňačky Turecká, pre ktorých je naša tradícia Krňačiek v Tureckej srdcovou záležitosťou. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom Krňačiek, zvlášť členom Ligy zdravia Slovensko, ktorí nám všestranne pomáhali.

Týždeň po Krňačkových pretekoch 18. februára 2023 sa na svahoch Krížnej uskutočnili preteky Skialp Krížna Winter Race 2023. Organizátori mali zázemie aj v obci Turecká v našom kultúrnom dome.

Dňa 22. februára sa uskutočnil v Bratislave pred Národnou radou protest zástupcov ZMOSu, ktorý bol cielený hlavne proti neúnosným cenám za energie, proti schvaľovaniu zákonov a nariadení, ktoré majú negatívny dopad na život obyvateľov obcí a miest a ich financovanie. Najhoršie sú na tom malé obce, ktoré ledva prežívajú a nemajú dostatočné financie na plnenie základných samosprávnych funkcií. Takou obcou je aj naša obec Turecká. Preto sa starosta zúčastnil tohto protestu. Protesty proti nariadeniam vtedajšej vlády boli na dennom poriadku. Nespokojnosť medzi ľuďmi bola neustále veľká.

Po opadnutí snehu je na nás všetkých, ktorým záleží na spoločných hodnotách, urobiť poriadok v okolí svojich domov a na verejných priestranstvách. Zametanie a čistenie cesty od zimného posypu je práca, ktorú si určití obyvatelia obce berú za svoje. Týmto ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do tejto činnosti, aj keď je to povinnosť Regionálnej správy ciest. Máme tak aspoň posypový materiál na posýpanie vedľajších ciest resp. Hornej Tureckej.

Netreba pri tom zabúdať, že obyvatelia obce majú aj povinnosti, ktoré v prípade potreby majú robiť v rámci svojich možností. Príkladom je pani Monika Danková, ktorá svojpomocne vyčistila potok v dolnej časti Bobôt U Koskov. Starosta odviezol odpad na separovanie.

V obci sme sa postupne pripravovali na naše dôležité podujatie roka – Halušky FEST Turecká. Plánovali sme termín 15. júla 2023. Bolo potrebné zabezpečovať hlavne financie, sponzorov. Bez potrebných financií a podpory partnerov nie je možné organizovať tak náročné podujatie. Významnou mierou nám bol nápomocný zakladateľ podujatia Svetlan Turčan, ktorý stojí pri obci vždy a pomáha v rámci svojich možností. Halušky nakoniec dopadli na výbornú, počasie nám vyšlo, ľudí bolo tak akurát. Spokojnosť návštevníkov je naša spoločná vizitka. Poďakovanie patrí všetkým ktorí pomáhali pri Haluškách, sponzorom ako aj poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa pričinili o dobrý výsledok. Sú to Milan Cisárik, Majka Janovcová Homolová, Ján Turčan, Zdenko Vacke a Monika Danková.

Výraznou mierou nám pomohla aj p. Mgr. Viera Branická, ktorá je od 15. júna našou novou administratívnou pracovníčkou na dohodu o pracovnej činnosti. Postupne sa zaúča a dostáva k riešeniu špecifických administratívnych úkonov pre obec. Poďakovanie patrí aj pani Eve Turčanovej, ktorá vykonávala túto prácu pre obec od roku 2008 do 1.6.2023.
Zmena prišla aj pri vedení účtovníctva obce, ktoré vykonáva od 1.júna 2023 pani Mgr. Lucia Ďurčíková. Spomínané stabilizovanie finančnej situácie obce mal starosta spolu s p. účtovníčkou pod kontrolou na pravidelnej báze.

Banskobystrická regionálna správa ciest vyčistila rigol popri ceste z Tureckej na Staré Hory. Prebytočný nános nám vysýpali na svah krajnice cesty do Koskov, čím nám výrazne pomohli spevniť krajnicu. Ďakujeme. Údržba cesty z Tureckej na Staré Hory je ich povinnosť, rovnako priepusty, zvodidlá, ktoré sú popadané a nedržia, kosenie, zametanie cesty, opiľovanie konárov je v ich kompetencii. V tejto aktivite je potrebné pokračovať aj tento rok, hlavne stromy pri ceste a zvodidlá. Stromy zakrývajú výhľad, bezpečnosť cestnej premávky a ohrozujú elektrické ako aj telefónne vedenie.

Plánovaný futbalový turnaj na ihrisku za kultúrnym domom sa v auguste minulého roku neuskutočnil.

Oslavy 79. výročia SNP sa uskutočnili 26.8.2023 postavením symbolickej vatry na parkovisku, príhovorom starostu pri pomníku a malým občerstvením pri zvonici Obecného úradu. Poďakovanie patrí kultúrnej komisií predsedníčke Majke Janovcovej Homolovej, Emke Jasenskej a Miške Murgašovej, ktoré pomáhali pri oslavách. Drevo na vatru pomohli postaviť Braňo Rýs, Martin Holbus, Zdenko Sásik, Vlado Homola, Vlado Strmeň, Braňo Čillík a starosta s obecnou V3S kou. Braňo Čillík, náš aktivačný pracovník je nápomocný takmer vždy, keď je niečo potrebné v obci urobiť. Patrí mu za to osobitné poďakovanie.

V septembri bol starosta obce a Dobrovoľní hasiči obce Turecká na Saláškach robiť poriadky s početnými ohniskami, ktoré zakladali návštevníci. Tieto aktivity sú hľadiska prevencie pred požiarmi veľmi dôležité. Informoval o stave aj Štátnu ochranu prírody Veľká Fatra, ktorá prišla následne potom a zlikvidovala všetky ohniská. Zároveň umiestnili tabuľky o zákaze kladenia ohňa v priestore okolo jazera. Ďakujeme.

Aj v minulom roku sme pokračovali s výmenou nových led svietidiel nášho verejného osvetlenia. Zlepšili sme osvetlenie v Dolnej časti obce ale aj v Hornej Tureckej. Úsporné led osvetlenie výrazne šetrí výdavky na energie. Aj keď nesvietime celú noc, len do večerných hodín, postupne sa nám darí vo výmene svietidiel každým rokom k potrebnej výmene svietidiel. Pokračovať budeme aj tento rok. Verejné osvetlenie nám pomáha nastavovať Jožko Strmeň. Ďakujeme.

Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a poriadku v obci sme dosiahli aj pokračovaním realizácie umiestnenia dopravných značiek v zmysle projektu dopravy a parkovania v obci, ktorý je schválený Dopravnou políciou ako aj Okresným úradom, odborom cestnej premávky, Banskobystrickým samosprávnym krajom – BBRSC ako vlastníkom komunikácie III. triedy po otočku autobusu. Práve vďaka schválenej dotácii BBSK na našu žiadosť o finančnú podporu projektu sme mohli aj v minulom roku postupne realizovať zabezpečenie ďalších dopravných značiek. Poďakovanie patrí poslancom BBSK za Banskú bystricu so spoluúčasťou obce Turecká.


Pekné jesenné počasie využil starosta obce Ivan Janovec na potrebnú opravu žlebov na kultúrnom dome, očistenie a náter striešok kultúrneho domu pri vchode aj zadnej strany a kosenie verejných priestranstiev. Kosenie trávy v obci pomáhali zabezpečovať viacerí obyvatelia obce. Dominik Bízik kosil ihrisko a okolie kultúrneho domu ako aj okolie kaplnky, pomáhal mu Ľubomír Sásik st., Miroslav Frátrik oproti kultúrnemu domu, v hornej Tureckej Ivo Jasenský, Braňo Čillík. Pridali sa aj ďalší, ktorý kosili vedľajšie cesty a uličky, verejné priestranstvá. Touto cestou všetkým ďakujeme.

Dňa 4. novembra 2023 sme sa zúčastnili ako Dobrovoľní hasiči obce taktického hasičského cvičenia na Motyčkách. Zúčastnili sa DHZ obce Motyčky, Staré Hory, Sebedín-Bečov, Poniky, Brusno, Medzibrod, Slovenská Ľupča. Naša DHZ obce Turecká zabezpečovala prísun vody z nádrže na Motyčkách do cisterien na hasenie požiaru v teréne. Zúčastneným hasičom - veliteľ Michal Čillík, hasiči Vlado Homola, Milan Makovník ml., Ján Turčan, Zdenko Vacke a starosta Ivan Janovec - patrí im poďakovanie. Poďakovanie patrí obci Motyčky za dobrú organizáciu akcie.

Dňa 11. novembra 2023 sme sa v našom kultúrnom dome stretli s jubilantami obce, ktorí sa v minulom roku 2023 dožili svojich životných jubileí. Starosta privítal všetkých príhovorom, odovzdal každému malú pozornosť obce. Milé stretnutie, ktoré pomáhali organizovať Majka Janovcová Homolová a Miška Murgašová, trvalo pri hudbe a veselej debate do neskorého večera. Kultúrny program s harmonikou nám spestril Ivan Makovník. Starosta premietal film o histórií obce, nakoľko si v tomto roku pripomíname 460 výročie vzniku obce Turecká.

Žiadosť starostu obce o pridelenie automobilovej techniky zo štátnych inštitúcií pre obec bola v tomto roku úspešná. Ministerstvo kultúry vyraďovalo úžitkové vozidlo Mercedes Sprinter, ktoré starosta po obhliadke v Bratislave skonštatoval, že sa v obci také vozidlo môže zísť. Bude však potrebná menšia oprava karosérie auta a nová STK. S uvedenými opravami karosérie najviac zabral starosta Ivan Janovec a potom Martin Nestler, ktorému za opravu vozidla ďakujeme. Pomohol nám aj s údržbou a STK obecnej Škody Oktávie, ktorá nám rovnako ešte poslúži.

Dňa 9. decembra 2023 navštívil naše detičky v obci Mikuláš so svojou partiou anjelov a čertov. Rozdávali deťom balíčky, starším keksíky či mandarínky. Podujatie pripravovala predsedníčka kultúrnej komisie Majka Janovcová Homolová, pomáhala aj Monika Danková, poslankyňa OZ. Poďakovanie patrí Mikulášovi, dvom čertom aj dobrému anjelovi. Asistoval aj starosta obce Ivan Janovec.

Vianočný stromček pri altánku pomohol vyzdobiť Braňo Čillík a Ľubo Sásik starší, ktorí nám pomáha v rámci svojich možností vždy, keď je to možné. Pomocnú ruku, keď je to potrebné podáva starostovi obce aj Martin Holbus z Hornej Tureckej, Braňo Štubňa, Slavo Jasenský, Braňo Rýs, Vilo Ćunderlík.
Oto Janovec, najstarší obyvateľ obce z mužov pomáha starostovi v rámci svojich síl vždy, keď je to možné. Rovnako pomáha, keď jej to zdravotný stav dovolí aj Jozefína Janovcová. Prajeme im veľa zdravia, síl a ďakujeme.

Údržbu nášho jediného stroja na zimnú údržbu HON UN 53 zabezpečuje Milan Makovník st. za čo mu touto cestou ďakujeme. Odpratáva sneh v dedine aj parkovisko. Koncom roka 2023 na vianočné sviatky nás zastihla snehová kalamita, s ktorou sme museli bojovať. Napadlo takmer 80 cm snehu počas troch dní. Ako ináč, boli výpadky elektriny, poruchy, popadané stromy na cestu museli popíliť hasiči, pomáhali chlapi aj zo Starých Hôr, za čo im patrí poďakovanie.

Zahatané neodhrnuté cesty boli na dennom poriadku, pokiaľ prišiel odhrňač RSC medzi Starými Horami a Tureckou. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí reálne pomáhali pri zvládnutí snehovej kalamity a pozitívnym myslením prekonali tieto dni. Starosta počas týchto dní riešil mnohé kritické situácie v rámci svojich možností. Pomocnú ruku starostovi podal Braňo Čillík aj strojník traktoru z Motyčiek Peter Čunderlík, keď padol sneh zo strechy u Beňov. Odpratával sneh na ceste na Salášky, aby prešlo aspoň jedno auto.
Padnutý sneh zo striech si je povinný odpratať každý na svoje náklady. V prípade, že to nie je možné, zabezpečí túto službu obec na náklady majiteľa. Ešte raz všetkým ďakujem za pochopenie, pomoc a zvládnutie tejto situácie.

Dňa 27. decembra sme spoločne so starostom obce Motyčky Marošom Lackom organizovali Vianočný pingpongový turnaj v kultúrnom dome. Vynikajúca atmosféra po snehovej kalamite padla všetkým vhod. Poďakovanie za prípravu turnaja patrí Braňovi Čilíkovi, ktorý pomáhal starostovi pripraviť stoly, miestnosť, Monike Dankovej a Robovi Roháčovi, členom športovej komisie obce a všetkým zúčastneným na turnaji.

Obecné parkovisko využívajú turisti aj domáci na parkovanie vozidiel. Parkovanie je spoplatnené parkovacím automatom a poplatkami. Je to jeden z našich dôležitých príjmov do nášho rozpočtu obce.

Káblovú televíziu obce spravuje pán Svetlík zo spoločnosti VARES. Naprávať vypadnuté programy chodí vždy, keď je potrebné, starosta obce Ivan Janovec. Bude potrebné investovať do opravy tohto zariadenia.

Našou najdôležitejšou úlohou v minulom roku, ako som spomínal, bola stabilizácia finančných prostriedkov obce a vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy, čo sa nám určite podarilo. K tomu nám významne pomohlo aj podanie žiadosti na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na výzvu s názvom Riešenie migračných výziev v obci Turecká. Prešli sme si za obdobie takmer pol roka náročným legislatívnym procesom, hlavne starosta obce a administratíva, ale výsledok bol na konci roka úspešný. Preto sme sa na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva mohli rozhodovať o tom, že budúci rok budeme môcť realizovať potrebné menšie investície do majetku obce.

V obce máme dosť slabých stránok, ktoré by sme potrebovali opraviť, zrenovovať, zlepšiť život obyvateľov obce v rámci našich možností, posunúť sa trochu dopredu. Navrhli sme preto v tomto roku aktivity ako nutná oprava obecnej chaty, zateplenie obecného úradu, požiarnej zbrojnice, bezbariérový vstup do obecného úradu, geometrické plány pozemkov obce, rekonštrukciu autobusovej zastávky, zariadenie do kuchyne kultúrneho domu, vytvorenie rezervy na opravy majetku obce vo všeobecnosti.
Čo všetko sa nám podarí v tomto novom roku, ukáže čas. Veríme, že budeme úspešní aj v našich žiadostiach o dotácie na rok 2024. Začneme pracovať hneď od začiatku roka, aby sme stihli čo najviac.

Internetovú stránku obce spravuje Janko Pupala, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

O Kaplnku Ružencovej Panny Márie v obci sa stará Dominik Bízik, Blanka Čillíková a ďalšie ženičky, za čo im ďakujeme. Malé kaplnky a kríže upravujú taktiež ľudia z obce, ktorým záleží na sakrálnych pamiatkach. Patrí im náležitá pozornosť a vďaka.

Koniec roka sme oslávili každý v kruhu svojich najbližších. Starý a Nový rok sme privítali aj milým stretnutím v kultúrnom dome.

V roku 2023 nezomrel žiadny obyvateľ obce. Počet obyvateľov s trvalým pobytom k dnešnému dňu je 157.

Záverom môjho príhovoru sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku v roku 2023 v prospech nás všetkých, obce Turecká. Poďakovanie za spoluprácu patrí poslancom obecného zastupiteľstva Milanovi Cisárikovi, Majke Janovcovej Homolovej, Monike Dankovej, Zdenkovi Vackemu a Jánovi Turčanovi ako aj našim zamestnancom obce p. Mgr. Branickej, Mgr.Ďurčíkovej a Mgr.Zánovej.

Želám všetkým obyvateľom obce Turecká v Novom roku 2024 hlavne veľa zdravia a porozumenia, spoluprácu a toleranciu, pochopenie a rešpekt, radosť a pozitívne myslenie, pokoj a úsmev na tvári, ... a nezabudnúť na dôležité slovíčka - "Prosím", "Ďakujem" ...

Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.

Ivan Janovec
starosta obce Turecká
1. január 2024