Pracuj zmeň svoj život - Podpora SZČO

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania. Výška finančného príspevku 5600 Eur.