Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica odvoláva Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica.

Prečítajte si smernicu v prílohe: