Kontakty pre Voľby do NR SR

Voľby NRSR 2020 » Kontakty pre Voľby do NR SR

E-mailové kontakty pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020

Poštová adresa:
Obecný úrad Turecká, Turecká 341, 976 02  Staré Hory, SLOVAK REPUBLIC