Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica vyhlásilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, pre obývané plochy a územia,
aj pre lesné pozemky a ich ochranné pásmo (do 50 m od hranice lesného pozemku), v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 23.06.2022 do odvolania.

Prečítajte si smernicu v prílohe: