Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/je003200/www_root/archiv/index.php on line 32

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/je003200/www_root/archiv/index.php on line 33

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/je003200/www_root/archiv/index.php on line 36

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/files.php on line 142

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/je003200/www_root/archiv/index.php on line 37

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/pages.php on line 238

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/pages.php on line 47

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/pages.php on line 47

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/pages.php on line 47

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/pages.php on line 86

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/je003200/www_root/archiv/core/pages.php on line 47
2011 - Obec Turecká

2011

V tejto sekcii by sme sa radi s vami podelili o potrebné dokumenty, legislatívne úpravy a iné materiály, ktoré by vám mohli byť užitočné a nápomocné napríklad pri komunikácii s Obecným úradom, alebo pri vybavovaní rôznych formalít a bežných vecí. Sú prispôsobené pre našu obec.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch na 2011

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis. K dispozícii je verzia na stiahnutie.

 • VZN obce o nakladaní s odpadom na 2011

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis. K dispozícii je verzia na stiahnutie.

 • VZN o ostatných poplatkoch na 2011

  Všeobecné závazné nariadenie o ostatných miestnych poplatkoch
  a o správnych poplatkoch č. 1/2010

  Obec Turecká vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o ostatných miestnych poplatkoch a o správnych poplatkoch s účinnosťou od 1.l. 2011 na ostatné miestne poplatky vymenované ďalej v článku. Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis. K dispozícii je verzia na stiahnutie.