Zber separovaného odpadu 2019

V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2019 pre prvý polrok: