Zber separovaného odpadu 2019

V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2019 pre prvý polrok:

 

  • 3. Kvartál
    3. Kvartál
  • 1. a 2. Kvartál
    1. a 2. Kvartál