Zber separovaného odpadu

Vzhľadom k tomu, že od 01.07.2016 bude účinný nový Zákon o odpadoch č. 79/2015, čo prinesie viacero zmien v odpadovom hospodárstve aj v zbere triedených zložiek komunálneho odpadu, bude harmonogram zberu na 2.polrok 2016 upresnený najneskôr do 30.06.2016.

Mesiac Triedený odpad
plasty papier sklo
deň zberu frekcencia zberu frekcencia zberu
vriec kontajnerov kontajnerov kontajnerov
január 18 2 x mesačne 1 x mesačne 1 x mesačne
február 15 2 x mesačne 1 x mesačne 1 x mesačne
marec 14 2 x mesačne 1 x mesačne 1 x mesačne
apríl 11 2 x mesačne 1 x mesačne 1 x mesačne
máj 9 2 x mesačne 1 x mesačne 1 x mesačne
jún 6 2 x mesačne 1 x mesačne 1 x mesačne


Waste transport, a.s. Marius Pedersen