Zber elektro - odpadu

V obci Turecká prebieha zber elektro - odpadu do konca mesiaca máj 2018.
Všetky druhy elektro-odpadu môžete priniesť k budove "hasične" pri Obecnom úrade v Tureckej.