VZN obce o predaji a službách na trhových miestach

Legislatíva obce » VZN obce o predaji a službách na trhových miestach

Obec Turecká zverejňuje dve nové VZN: o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, a trhový poriadok.

Dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie: