Vyhlásenie volieb predsedom NR

Staršie články » 2018 » VOĽBY 2018 » Vyhlásenie volieb predsedom NR

  1. deň konaniana volieb: sobota 10.novembra 2018,
  2. lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich: do 17.augusta 2018,
  3. lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností: do 11.septembra 2018,
  4. lehota na utvorenie miestnych volebných komisií: do 11.septembra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie: do 18.septembra 2018,
  5. lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií: do 11.októbra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie: do 24.októbra 2018.