Oznámenie o prerušení distribúcie EE

V dňoch 7.júla až 12.júla bude v časoch 7:00 - 20:00 denne, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.

  7.júla od 7:00 do 20:00
  8.júla od 7:00 do 20:00
  9.júla od 7:00 do 20:00
10.júla od 7:00 do 20:00
11.júla od 7:00 do 20:00
12.júla od 7:00 do 20:00

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v Tureckej, uvedené v PDF prílohe: