Dotazník k Programu rozvoja obce Turecká

Program rozvoja obce » Dotazník k Programu rozvoja obce Turecká

Dotazník slúži ako jeden z podkladov v rámci prípravy dokumentu Program rozvoja obce Turecká  pre programovacie obdobie 2015-2021, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. a 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Jeho účelom je získať názory obyvateľov obce na jeho ďalší rozvoj.