Čo sa stalo, deje a bude diať v našej obci. Nájdete tu aj programy akcií kultúrneho aj športového charakteru, ktoré pripravujeme na tento rok, pridávané aj aktualizované budú priebežne. Nezabudnite sledovať zmeny.

Čo je nové
 • Mikuláš 2017

  Ahoj! 9. decembra 2017 prídem do Tureckej, s anjelom ale aj s čertom, máte poslednú šancu začať poslúchať!
  Už dnes sa teším na detičky, rozdám darčeky a starosta vraví, že bude aj predvianočný punč, tak môžu prísť aj dospelí. Váš Mikuláš

 • Zber separovaného odpadu

  Termíny pre zber separovaného odpadu v obci Turecká na rok 2018

   

   

   

 • Keď na Veľkom Lome hrala Ďatelinka

  Starosta obce sa zúčastnil krstu knihy pána Križana "Takí sme boli" v obci Veľký Lom, rodisku pána Križana. O podujatí napísal článok do Kanadského Slováka.

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  Všetky informácie k Voľbám BBSK 2017 nájdete v tejto sekcii.

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: turcanova@obecturecka.sk

 • Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

  Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

 • Preventívna protipožiarna kontrola

  Dňa 30. septembra 2017 t. j. v sobotu sa uskutoční preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a objektov s vykurovaním na tuhé palivo.

 • Lesy SR - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

  Lesy SR týmto zvoláva neverejné zhromaždenie za účelom rozhodnutia o postúpení užívania poľovného revíru podľa §11 ods. 1.

 • Pozor pred podvodníkmi a zlodejmi

  Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z takých situácií.

 • Záverečný účet obce Turecká 2016

  Záverečný účet obce Turecká a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 • Výzva: zaburinenie pozemkov

  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, spôsobuje rozširovanie burín a dochádza k poškodzovaniu a degradácii pozemkov. Okresný úrad BB - Pozemkový a lesný odbor vydal toto upozornenie.

 • Krňačky Turecká 2017

  Ďakujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom tradičných krňačkových pretekov v Tureckej , ktorí sa zúčastnili jubilejného podujatia - 60. rokov od založenia  bezpochyby najdlhšej tradície Krňačkových pretekov na Slovensku  od r.1957 v RETRO štýle.

 • Rozpočet obce 2017

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019.

 • Kandidatúra Banskej Bystrice na Európske mesto športu 2017

  Otvárací ceremoniál sa uskutoční na Troch kráľov - 6. januára 2017 na Námestí SNP s programom od 16.00 hod., príde Katka Knechtová s kapelou.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2017

  Na kalendári starého roku sme prehodili posledný list a na stole už máme novoročný kalendár. Dovoľte mi preto prehodnotiť predchádzajúci rok a prestaviť vízie a predsavzatia do Nového roku.

 • Ako triediť odpad

  Ako triediť odpad - neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.
   
   

 • Nové dokumenty v Legislatíve obce

  Obec Turecká zverejňuje viacero nových aktuálnych dokumentov v sekcii Legislatíva obce

 • Upozornenie pre chodcov

  Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov, za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 • Geoportál GEOSENSE Turecká

  Geoportál Geosense.sk Vám určite pomôže zorientovať sa v katastrálnych vrstvách, parcelách alebo v územnom pláne našej obce. Informácie, ktoré možno práve hľadáte.