Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica vyhlásilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, pre lesné pozemky a ich ochranné pásmo
(do 50 m od hranice lesného pozemku).

Prečítajte si smernicu v prílohe: